„I když kombinace lázeňství a turismu může vzbuzovat obavu, má podle mě plné opodstatnění,“ říká Eva Vavrečková, která studium oboru garantuje. „Dává absolventům nepoměrně větší šance uplatnit se na trhu práce,“ argumentuje a upozorňuje, že oba obory spojuje také subjekt klienta, který i v lázeňství rychle nahrazuje dřívějšího pacienta.

„První tři semestry patří odborným předmětům z lázeňství, další tři odborným předmětům z turismu,“ přibližuje. Vedle odborných jsou páteří studia ekonomické předměty a cizí jazyky. Ty jsou tu dva a vyučují se po celých šest semestrů. Povinná je angličtina, druhý jazyk student volí mezi němčinou, ruštinou, francouzštinou či španělštinou. Skladba studia je uzpůsobena uchazečům ze všech typů středních škol.

„Byla připravována v součinnosti s Ústavem ošetřovatelství, což vedlo k zařazení předmětů z oblasti léčebné péče,“ vyzdvihuje Vavrečková. Praxi studenti absolvují v lázeňských zařízeních, v oboru turismus v informačních centrech, cestovních kancelářích, agenturách apod. Přijímací řízení se uskuteční formou písemných testů. „Těm, kdo na výročních vysvědčeních ze střední školy mají prospěchový průměr do 1,70, bude test prominut, těch dalších se budeme ptát na jejich všeobecný kulturně společenský rozhled, znalosti geografie a historie a zkoumat schopnosti logického myšlení,“ dodává Vavrečková.