Konkrétně půjde o částku jeden milion korun, rozpočet bude mít motto Je to na vás! Během února se informace objeví na webu Hlučína v sekci zdravé město, v březnu pak bude vyhlášena samotná výzva pro občany, jak s částkou naložit.

„Pro své nápady si budou muset získat podporu dalších minimálně padesáti obyvatel města. V závěru se bude o návrzích hlasovat, vítězné projekty budou realizovány,“ říká místostarostka města a hlavní iniciátorka participativního rozpočtu v Hlučíně Petra Řezáčová.