V loňském prvním ročníku obdržel cenu opavský architekt Tomáš Bindr za architektonický návrh rodinného domu ve Chvalíkovicích. Za tento dům pak získal Bindr ještě ocenění v soutěži Stavba Moravskoslezského kraje 2007 v kategorii rodinných domů.

V letošním roce se uskuteční vyhlášení Opavské ceny J. M. Olbricha za novostavbu realizovanou na území Opavska v roce 2008, rozhodující je přitom datum kolaudace. Cena bude předána výherci 22. prosince, v den narození opavského rodáka a světoznámého architekta Josefa Marii Olbricha.

„Vyzýváme tímto veřejnost, všechny, kteří se zajímají o architekturu, výtvarné umění a příbuzné obory, aby se s námi podělili o svou představu nejlepší letošní novostavby na Opavsku,“ uvedl Tomáš Skalík z o. s. Za Opavu.

Své návrhy mohou lidé zasílat do 6. prosince 2008 poštou na adresu: Občanské sdružení Za Opavu, Hobzíkova 3, 74601 Opava nebo také emailem: kontakt@zaopavu.cz.

O zaslaných návrzích bude rozhodovat odborná porota, ve které zasednou sochař Kurt Gebauer, historik architektury Rostislav Švácha, architekti Radim Václavík z Centra nové architektury v Ostravě a Ivette Vašourková z Centra pro středoevropskou architekturu v Praze, Martin Klimeš za občanské sdružení Bludný kámen a za o. s. Za Opavu Dalibor Halátek a Tomáš Skalík.

V letošním roce se uskuteční druhý ročník této ceny. Cena za rekonstrukci se každoročně střídá s cenou za novostavbu, přičemž první ročník (2007) výjimečně spojil obě ceny v jednu. V prosinci 2008 bude udělena cena za novostavbu.