VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Nový bazén v Opavě: Stavět nebo nestavět?

Je nový aquapark pro Opavu zbytečný luxus? 

14.2.2018 10
SDÍLEJ:

Starý opavský bazénFoto: Deník / František Géla

Opava se připravuje na nový bazén za 350 milionů korun, který by měl být postaven v Městských sadech nedaleko víceúčelové haly. Někteří odpůrci, zejméná členové uskupení Osmička, se ale pustili do boje proti tomuto projektu. Označují ho za megalomanskou stavbu, kterou chtějí zablokovat. 

Uskupení Osmička: Chceme zastavit projekt na nový bazén

Opoziční uskupení v opavském zastupitelstvu Osmička zavelelo k útoku proti chystanému novému aquaparku, který má v Opavě vyrůst. Nechalo si vypracovat právní analýzu a disponuje i dalšími dokumenty, jež mají dokazovat, že projekt plave na vodě a je v něm celá řada pochybení.

Hlavním problémem je cena. Plánovaná investice 350 milionů korun je podle Osmičky přemrštěná. Jiná okresní města v České republice vybudovala obdobné bazény za výrazně nižší náklady.

Stavbu bazénu chce zablokovat šéf opavské buňky ANO Pavel Juříček.Stavbu bazénu chce zablokovat šéf opavské buňky ANO Pavel Juříček.Autor: Region / Petr Dušek

„Jinde to zvládli postavit za 150 až 200 milionů. Jedinou výjimkou je Mladá Boleslav, která má aquapark za 250 milionů. Nevíme, proč by se Opava měla pouštět do takového megalomanského projektu. Jsme odhodláni celou záležitost zablokovat. Nechceme, aby se to začalo realizovat,“ komentoval šéf opavské buňky ANO Pavel Juříček, jenž by nejraději za sumu pohybující se okolo 10 milionů opravil vanu současného městského bazénu a během následujících dvou nebo tří let by pečlivě sestavil projekt, který by městu lépe vyhovoval.

Loni přitom zveřejnil svou verzi, jak zrekonstruovat stávající opavský bazén. Souhlasí s ním i další členové Osmičky.

„Jedná se o největší investici v Opavě. Chybí debata a celé je to špatně uchopeno. Souhlas s takovým projektem se musí vyjednávat napříč politickým spektrem v zastupitelstvu. K tomu ale nedošlo,“ uvedl Marek Veselý (ODS), jenž kritizuje i podmínky výběrového řízení.

Má za to, že je šité na míru pro konkrétního zhotovitele.

Osmička zároveň oddělila dvě důležité věci. Na jedné straně stojí náklady na stavbu, na té druhé pak částka nutná k provozu nového aquaparku.

Podle města má činit přibližně 17 milionů ročně, dle opozičního uskupení ovšem budou o 8 až 13 milionů vyšší. Současné náklady městského bazénu jsou přitom na 10 milionech.

„Všechny finance půjdou do nového bazénu, na další investice tak v budoucnu nebude prostor ani peníze,“ upozorňoval Tomáš Navrátil, který se má brzy stát novým členem opavského ANO.

Podle členů uskupení opozičních zastupitelů Osmička Tomáše Navrátila (vlevo) a Romeo Doupala (vpravo) nemá projekt nového bazénu žádné vedení.Podle členů uskupení opozičních zastupitelů Osmička Tomáše Navrátila (vlevo) a Romeo Doupala (vpravo) nemá projekt nového bazénu žádné vedení.Autor: Region / Petr Dušek

Další velká výtka Osmičky, která je rozvedena i ve vypracované právní analýze, směřovala ke způsobu vedení projektu.

„Je to diletantismus nejhrubšího zrna. Chybí hledání koncepcí a celé je to šité horkou jehlou. Projekt se chová tak, jako by ho nikdo neřídil. Vedení je nulové. Na něco takového přitom potřebujete obrovský tým lidí. Takhle to vypadá, že někdo vytáhl devět let starý projekt a snaží se ho aplikovat v současnosti,“ komentoval zastupitel Romeo Doupal (ANO) a zastavil se u některých konkrétností:

„Na střechu má být například umístěno 35 tepelných čerpadel. To je naprostý nesmysl. Jejich účinnost je někde na hranici 40 procent. Nabízí se přitom nasazení kogenerační jednotky, které se dnes běžně užívají. Jejich účinnost je nějakých 93 procent.“

Primátor: Věřím, že zakázka je ve prospěch města

Podle opozice předražený projekt, dle vedení města jde o cenově srovnatelnou stavbu. Úvahy o tom, že by projekt výstavby nového bazénu byl šitý na míru konkrétnímu zájemci primátor Opavy Radim Křupala rozhodně odmítá.

Opavský primátor Radim Křupala nesouhlasí s názorem opozice, že projekt nového bazénu nikdo neřídí. „Na danou zakázku jsme si najali mandatáře a já pevně věřím, že podmínky veřejné zakázky nastavil pouze v zájmu města. Úvahy jiným směrem považuji čistě za účelové ve snaze celý projekt zastavit,“ vysvětluje Radim Křupala (ČSSD).Opavský primátor Radim Křupala nesouhlasí s názorem opozice, že projekt nového bazénu nikdo neřídí.Autor: Roman Konečný

Podle představitelů opozičního seskupení Osmička, které provedlo srovnání cen podobně velkých aquaparků v celé České republice, jde o suverénně nejdražší projekt při konfrontaci skupiny zhruba patnácti takových staveb.

Podle primátora se cena opavského projektu při porovnání obestavěného prostoru a vodní plochy pohybuje v obvyklých mezích.

„Každý projekt má svá specifika a jinou užitnou hodnotu, porovnávat proto tyto ceny je velmi obtížné. Byl by nutný podrobný rozbor každé stavby,“ argumentuje Radim Křupala.

Nesouhlasí s tvrzením opozice, že projekt výstavby nového bazénu nikdo neřídí a že je na něm koncepčně hodně věcí špatně.

„Projekt byl od počátku řízen pracovní skupinou, kterou jsem vedl. Dalšími členy jsou kompetentní náměstci a zástupci dotčených odborů,“ oponuje primátor.

Zastupitelstvo na svém zasedání 11. prosince loňského roku dokonce zřídilo komisi, složenou z nezávislých odborníků a členů zastupitelstva napříč politickým spektrem, která dostala za úkol zhodnotit technické parametry projektu v návaznosti na posouzení finanční efektivity.

Členkou komise je také zastupitelka Pavla Brady (Zelená pro Opavu). Potvrdila, že komise se již dvakrát sešla, ale nedostala vůbec šanci se k projektu vyjádřit.

„Rada města totiž spěchala a ještě před koncem roku vyhlásila veřejnou zakázku na výstavbu a v této fázi projekt měnit nelze,“ podotkla Pavla Brady.

Co se týče provozních nákladů bazénu, město je má podle Radima Křupaly vyčísleny ve výši zhruba 17,2 milionu korun ročně. Na řadě bude nyní schvalování smlouvy o dílo.

„Smlouvu o dílo schválí rada města, a to až po uplynutí lhůty pro případné odvolání uchazečů,“ upřesnil primátor Radim Křupala s tím, že termín zahájení stavby nelze v této chvíli přesněji odhadnout.

„Osobně bych byl rád, kdyby se s realizací začalo ještě před letními prázdninami,“ uzavřel Radim Křupala.

Autor: Petr Dušek, Milan Freiberg

14.2.2018 VSTUP DO DISKUSE 10
SDÍLEJ:

SERVIS

annonce-logo

Nabídky práce

+ Podat inzerát

Administrativa - Administrativa Asistent, asistentka16 000 Kč

Všeobecní administrativní pracovníci ODBORNÝ REFERENT -KA STÁTNÍ SPRÁV Y - TECHNIK, TECHNIČKA. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 16000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 15. března 2018, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Hroznová 2, 656 06 Brno, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu: podatelna@ukzuz.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky , ID: ugbaiq7., Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo referent, ZS Pusté Jakartice“., Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se může zúčastnit žadatel, který:, 1. splňuje základní předpoklady stanovené § 25 zákona, tj.:, a. je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona],, Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství popř. prostou kopii průkazu totožnosti; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;, b. dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona],, c. je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona],, Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona dokládá písemným čestným prohlášením;, d. je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona], Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, resp. obdobným dokladem o bezúhonnosti, není-li žadatel státním občanem České republiky; 3, e. dosáhl středního vzdělání s maturitní zkouškou [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;, f. má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona],, Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 3 zákona dokládá písemným čestným prohlášením o zdravotní způsobilosti;, K žádosti dále žadatel přiloží: strukturovaný profesní životopis., Pokud by na základě výsledku výběrového řízení byla na služební místo zařazena osoba, která dosud úspěšně nevykonala úřednickou zkoušku, bude přijata do služebního poměru na dobu určitou, a to s trváním 12 měsíců. Státní zaměstnanec má po úspěšném vykonání úřednické zkoušky nárok na změnu doby trvání služebního poměru, a to na dobu neurčitou; zkušební doba podle § 29 odst. 2 zákona o státní službě tím není dotčena., Pracoviště Pusté Jakartice č. 17, nástp květen 2018., Hlavní popis činnosti:, . zpracování faktur za ZS; správa rozpočtu ZS; vystavování objednávek ZS; zpracování ekonomických výkazů za ZS; zpracování, kontrola a předání ke schválení úč.dokladů; evidence cenin, inventur majetku; vedení personálních spisů u ktrátkodobých pracovních poměrů; vedení spisovny stanice; technické práce při. Pracoviště: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - zkušební stanice pusté jakartice, Pusté Jakartice, č.p. 304, 747 28 Štěpánkovice. Informace: Hana Hartmanová, +420 739 384 750.

Administrativa - Administrativa Asistent, asistentka17 000 Kč

Všeobecní administrativní pracovníci ASISTENT/-KA. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 17000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: KO: Barbora Baštářová, e-mail: barbora.bastarova@simply-you.eu, SŠ vzdělání, pružná pracovní doba. , Požadujeme dobré komunikační, organizační a analytické schopnosti, zodpovědnost, preciznost, příjemné vystupování, pozitivní myšlení, časovou flexibilitu, samostatnost.. Pracoviště: Simply you pharmaceuticals a.s., vítkov, Oderská, č.p. 2, 749 01 Vítkov 1. Informace: Barbora Baštářová, .

Administrativa - Administrativa Asistent, asistentka16 800 Kč

Všeobecní administrativní pracovníci ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK/CE - EXPEDIENT/KA. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 16800 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: KO: Petr Smolka, 777 888 912, Pracovní náplň: zpracování objednávek, vychystávaní a exepedice zboží ze skladu, konečná kontrola a příležitostná pomoc ve výrobě, správa eshopu. Nutná velmi dobrá znalost na PC. Uvedená mzda v čistém 16800Kč + měsíční odměny + 13.plat. Nástup možný ihned. Pracovní doba od 06:00 - 14:00hod.. Pracoviště: Petr smolka - pracoviště, Horní, č.p. 621, 747 14 Ludgeřovice. Informace: Petr Smolka, +420 777 888 912.

Obchod - Obchod Vedoucí prodejny, provozu22 000 Kč

Vedoucí pracovních týmů v prodejnách ZÁSTUPCE /-KYNĚ VEDOUCÍHO PRODEJNY. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 22000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: KO: Hanáková Kateřina, tel.: 725 905 411, e-mail: katerina.hanakova@penny.cz, SOU v oboru, pracoviště: Kravaře, nástup dle dohody.. Pracoviště: Penny market s.r.o. - kravaře, Opavská, č.p. 3376, 747 21 Kravaře u Hlučína. Informace: Kateřina Hanáková, +420 725 905 411.

DOPORUČENÉ ČLÁNKY

Jakub Šiřina

Češi drama zvládli, opavák Šiřina byl vidět

Olympijský festival u Ostravar arény.
42

Olympijský festival vrcholí, o víkendu se čeká největší nápor

Výuka šla stranou. Školy v pátek ovládl hokej

V Moravskoslezském kraji v pátek ráno neupínal pozornost k olympijskému hokejovému semifinále mezi Českem a výběrem Ruska jen málokdo. Fandilo se i ve školách.    

Na zimní olympiádu do Malé Morávky

V jednom z největších lyžařských středisek u nás, v Malé Morávce v Jeseníkách, je pro návštěvníky připraven bohatý závěrečný program Olympijského festivalu.

AKTUALIZOVÁNO

Hokejisté v bitvě o finále padli s Ruskem. Zahrají si o olympijský bronz

/FOTOGALERIE/ Šance na medaili ještě žije, zlato z toho už ale nebude. Čeští hokejisté prohráli v semifinále olympijského turnaje s Ruskem 0:3 a budou tak bojovat o bronz. Ze strany národního týmu to nebyl špatný výkon, bohužel znovu vyhořel v koncovce. Svěřenci trenéra Josefa Jandače se v sobotu od 13:10 utkají s vítězem zápasu mezi Kanadou a senzací z Německa.

AKTUALIZOVÁNO

Losování tomboly na opavském plese se zvrhlo v divokou roztržku

Ne vždycky plesy přinášejí pouze radost. Tombola v Kylešovicích se nedávno zvrhla v divokou roztržku. Někteří z jejich účastníků si totiž mysleli, že byla zmanipulovaná. Rušno ovšem nebylo pouze v Opavě.

Vážení čtenáři,

náš web Deník.cz přechází kompletně pod zabezpečený protokol, který výrazně zlepší bezpečnost při procházení našich webů.

Z důvodu přechodu je nutné se znovu přihlásit k odběru upozornění na nejnovější zprávy - klikněte na tlačítko "Povolit", kterým si zajistíte odběr zpráv i do budoucna.

Děkujeme za pochopení.

POVOLIT