Původní mostík mezi Jízdárnou a protilehlým Říjnovým kopcem se Zářijovou vyhlídkou z roku 1859 nechal vybudovat Karel Maria V. kníže Lichnovský několik měsíců po svatbě s Marií Croy. 

V roce 1904 si Karel Max VI. Kníže Lichnovský vzal za manželku Mechtilde Lichnovskou a na Říjnovém kopci byla dvěma pamětními kameny označena Mechtildina cesta.

Pamětní kámen Marien wegPamětní kámen Marien WegZdroj: Zámek Hradec

„Jeden z kamenů, Mechtilden Weg, jsem náhodně našel zarostlý v příkopu u cesty, vedoucí do Žimrovic a zasadil jsem se o osazení nového mostíku, který bude sloužit současníkům stejně, jako původní sloužil našim předkům,“ říká zámecký kastelán Radomír Přibyla. 

Podařilo se a na objevených historických základech vznikl po odstranění starého betonového mostu v lokalitě Jízdárny a Mariánských luk. Byl zhotovený podle historických kreseb a na kastelánův podnět hopostavil hradecký občan Zbyněk Řemelka. 

Při jeho letošním květnovém otevírání vzpomínal jeden z přítomných, muž ze Žimrovic, že si z dětství těsně po druhé světové válce ten dřívější dobře pamatuje a že už tehdy byl ve velmi špatném stavu První pamětní kámen Marien Weg bude na své místo vrácený během podzimu a druhý, Mechtilden Höhe (Mechtildina výšina), stojí na pěšině, vedoucí na Říjnový kopec.