„V parku a u skleníku je osázeno více než sto truhlíků, keramických mís a velkoobjemových květináčů muškáty, verbenami, petúniemi, fuchsiemi a dalšími zajímavě kvetoucími rostlinami," uvedla ředitelka Arboreta Nový Dvůr Šárka Zemková.

Výstava potrvá až do konce prázdnin. Návštěvníci ji tak mohou spojit s příjemnou procházkou a s objevováním krás botanické zahrady. Mimoto mohou navštívit také stálou skleníkovou expozici tropických a subtropických rostlin nebo dendrologickou expozici s názvem Dřeviny pěti světadílů, s více než 7000 druhy rostlin, dřevin či bylin.

Veronika Bernardová