Kontrola totiž odhalila tak vysokou míru jeho zdevastování, že musel jít k zemi. „Zjistili jsme vady jak na mostovce, tak i na nosné konstrukci. Původní železobetonová konstrukce byla značně zkorodovaná a nosnost mostu dopravnímu provozu už nevyhovovala,“ přibližuje důvody stavby nového mostu primátorův náměstek Michal Jedlička.

Nový monolitický železobetonový most začal po demolici původního růst v polovině března, ale plánovaný termín dokončení covid razantně posunul o zhruba tři týdny. Stavba si vyžádala dopravní omezení nejenom pro vozidla, ale rovněž i pro pěší.

„Z technických i finančních důvodů nemohla být zajištěna provizorní lávka a lidé proto museli přecházet řeku přes další most až na Pekařské ulici,“ vysvětluje okolnosti provizorní dopravy opavský primátor Tomáš Navrátil.

Naštěstí se podařilo všechny problémy úspěšně vyřešit a nový, už moderní a hlavně bezpečný most je pro běžný provoz od tohoto pondělí otevřený. Dopravě by měl spolehlivě sloužit nejméně dalších šedesát let a možná i víc.

Za demolici starého mostu a postavení nového zaplatilo město ze svého rozpočtu zhruba šestatřicet milionů korun. Kromě uvedeného mostu se podařilo dotáhnout do konce i opravu kanalizace a veškerá dopravní omezení v lokalitě tím skončila.