Stávající frekventovaná křižovatka ulic Ostravská a Hlavní, nacházející se u zahradního centra bude odstraněna, protože bývala častým místem mnohdy velmi těžkých dopravních nehod hlavně osobních vozidel nebo cyklistů.

Odstraněním tohoto původního napojení a vybudováním nové dvouproudové okružní křižovatky se spirálovitým uspořádáním dojde ke zklidnění dopravy před vjezdem do Komárova a tím ke zvýšené plynulosti, bezpečnosti a komfortu dopravy.

V Opavě se opravuje často

Silnice II/461 je součástí základní komunikační sítě, zajišťující dopravní spojení mezi silnicemi I/11, I/57 a I/46. Vybudováním obchvatu Kylešovic, který je v provozu od roku 2012, došlo k převedení tranzitní dopravy na Jižní obchvat už mimo kylešovické centrum. Stavba rondelu a spojky navazuje na tu část silnice II/461, která bude výhledově převedena mezi silnice první třídy jako I/46.

Objednatelem stavby „I/46 Opava, jižní obchvat – napojení na I/11“ je Ředitelství silnic a dálnic ČR a zhotovitelem firma Strabag. Předpokládané náklady ve výši 45 725 961 korun bez DPH jsou ve smlouvě snížené na částku 36 799 825 korun.