Pozemek je podle výpisu z katastru nemovitostí veden jako orná půda a podle toho se k ní i takto někdo chová. Pole je obděláno a jsou na něm zasety ozimy. S trochou nadsázky se dá říci, že patří k nejhezčím místům této nepříliš vábné lokality.

Z jedné strany ho totiž svírá řada garáží, ze druhé průmyslové budovy bývalého OSP, z další frekventovaná Bílovecká ulice. Za ním pak stojí rodinné domky. A jsou to především jejich obyvatelé, kdo zde nový sběrný dvůr nechtějí, jak lze usoudit podle složení petičního výboru.

Na prvním místě zde totiž figuruje jméno Ludmily Tesařové, jejíž domek s pozemkem sousedí.

„Jsme přesvědčeni, že hluk ze štěpkovače, sypajícího se skla, kolového nakládače a další techniky ohrozí zdraví a psychickou pohodu obyvatel žijících v blízkosti,“ píše se mj. v petici. Lidé se rovněž bojí, že se jim sem začnou stahovat sociálně nepřizpůsobiví, poukazují na estetické znehodnocení krajiny a nebezpečí plynoucí ze zvýšené dopravy.

Míní také, že sběrný dvůr má stát v průmyslové lokalitě. Podle současně platného územního plánu města Opavy, však celá tato oblast včetně domů v ulici U Cihelny průmyslovou oblastí je.

Radnice chce lidem své stanovisko vysvětlit. Proto Hláska organizuje v úterý 31. ledna v 16 hodin v jídelně Základní školy Opava-Kylešovice veřejné projednání projektu, kde se bude snažit místní obyvatele přesvědčit, že jsou jejich obavy neopodstatněné.

Na programu bude celkové představení projektu, časový harmonogram případného fungování objektu sběrného dvora a diskuse o možnostech zmírnění případných negativních vlivů na obyvatele v těsném sousedství. Problému se budeme dále věnovat.