Slavkov leží tři kilometry jihozápadním směrem od Opavy. Dopravní obsluhu zajišťují nejen příměstské autobusy, ale jezdí sem i pravidelná linka opavské městské hromadné dopravy. V sezoně od května do září funguje i vlakové spojení, a to prostřednictvím Hvozdnického expresu.

Slavkov má svou devítiletou základní školu, mateřskou školu, v obecním domě služeb má adresu pošta, praktický lékař nebo knihovna. V obci je prodejna potravin, několik restaurací, fotbalové hřiště, obecní posilovna, sportovní areál u školy i tenisové kurty a jezdecký klub s konírnou. V centru obce stojí kostel sv. Anny, ke Slavkovu patří také stejnojmenná kaple sv. Anny, ležící na hranici katastru nedaleko Opavy.

Ve Slavkově stojí i zámek, ten však byl už koncem 17. století šlechtou nevyužíván a šlo spíše o zámek úřednický. Nyní v něm sídlí Seniorcentrum Slavkov s kapacitou 32 lůžek. Je ovšem nejstarší budovou v obci. Vznikl přestavbou původní tvrze roku 1586. Vynucené opravy a úpravy, naposledy ve 20. století, výrazně poškodily charakter historického objektu. Jedinou dochovanou a kulturně chráněnou částí je kaple s renesanční klenbou.

Obec Slavkov - zámek.Obec Slavkov - zámek.Zdroj: archiv obce

Slavkovský obecní úřad přesídlil do zbrusu nových prostor

Krásné nové prostředí nabízí svým občanům obecní úřad ve Slavkově. Uplynulé týdny se totiž nesly ve znamení jeho stěhování z ulice Ludvíka Svobody jen o kousek dál na Zámeckou ulici. Na tomto místě dříve stával rodinný dům, který obec koupila a přebudovala na zmíněný úřad.

V jeho původní budově se nachází také mateřská škola, a právě kvůli jejímu rozšiřování změnil úřad svou adresu. V uvolněném prostoru tak letos vyroste nová herna, šatna a toalety. „Půjde o významnou přestavbu, na kterou již máme stavební povolení,“ přibližuje starosta Slavkova Rostislav Musila. Rozhovor s ním si přečtěte ZDE.

Obec Slavkov - vyřezávaný betlém.Obec Slavkov - vyřezávaný betlém.Zdroj: archiv obce

Co bylo a co se chystá?

Bezesporu největší investiční akci roku 2019 bylo vybudování čistírny odpadních vod za 39 milionů, která obci nadále umožňuje provozovat místní kanalizaci za cenu stočného nesrovnatelně nižší, než poskytují jiným obcím a městům komerční firmy.

„V naší obci se vždy myslelo na děti a místní školu, a proto jsme také v roce 2020 dokončili celkovou rekonstrukci veškerých sociálních zařízení, nové parkoviště a dětem bylo postaveno nové hřiště s herními prvky. Také s ohledem na smrtelnou nehodu, která se stala u naší základní školy, jsme rádi, že již máme dva nové světelné přechody pro chodce, které zvýší na velmi frekventované silici I/46 bezpečnost chodců. Nicméně minulý rok by se dal v naší obci nazvat rokem oprav a výstavby chodníků, protože jich bylo opraveno několik kilometrů,“ upřesňuje Rostislav Musila. Provedla se také celková rekonstrukce vnitřních prostor Smuteční síně, kterou už začali využívat také opavští občané.

Budova bývalého obecního úřadu, zůstává v ní mateřská škola.Budova bývalého obecního úřadu, zůstává v ní mateřská škola.Zdroj: Deník / Veronika Bernardová

„Dnes již žijeme letošními investicemi, v tomto roce nebudeme upravovat pouze naši mateřskou školku, ale plánujeme také výměnu opony a osvětlení jeviště kulturního domu, rozšíření zázemí pergoly pro společenské akce obce u místní školy, budeme pokračovat v opravách chodníků, renovaci autobusových zastávek a dokončíme renovaci Smuteční síně. A stranou nezůstane ani obecní zeleň, hodláme vysadit novou alej 88 ovocných stromů a také již máme objednanou úpravu zeleně kolem nového obecního úřadu,“ vyjmenovává starosta.

O tom, jak se daří ve Slavkově Lence Bittnerové, která zde provozuje vinotéku, si můžete přečíst ZDE.

V rámci plánování investičních akcí se ve Slavkově rozhodně nebáli covidu, investovali a budou investovat pro potřeby občanů. „Téměř na vše jsme získali dotace, možná i proto, že mnozí se loni investic obávali. Má finanční vize je taková, že koruna dnes má vždy větší hodnotu než koruna zítra. Nejsem přívržencem toho, mít na účtu obce padesát milionů a tvrdit, že je to rezerva, a že danou věc postavíme nebo opravíme za deset let. Jsem totiž přesvědčen, že za deset let by obec opravy nebo investice, které se mohou provést již dnes, stály mnohem více finančních prostředků. Nicméně výše uvedené neznamená, že obec přiměřenou finanční rezervu nemá mít k dispozici,“ dodává čelní představitel Slavkova.

Obec Slavkov.Obec Slavkov.Zdroj: Deník / Veronika Bernardová

S cyklostezkou do Opavy se počítá

Padesátitisícové sídlo okresu se Slavkovem by měla propojit cyklostezka, která zatím schází. Kopírovat bude stávající hlavní tah z Opavy do Slavkova. Projektovou dokumentaci má obec zpracovanou dlouho, ale všechno vázne na majetkoprávních záležitostech. Jednou z možností je začít pozemky vyvlastňovat, což bude podle starosty Rostislava Musily znamenat vleklé soudní spory. „Netroufnu si vůbec říci, kdy by mohlo k realizaci dojít. Nicméně názory vlastníků předmětných pozemků se mohou vyvíjet a osoby vlastnící jednotlivé pozemky také. Provoz je čím dál větší, řada lidí jezdí do práce, chce si zajet na kole nakoupit do Opavy. Cyklostezka by byla určitě bezpečná varianta,“ říká.

Otázka pro ředitele školy

Odpovídá ředitelka ZŠ Slavkov Eva Starečková

Ředitelka ZŠ Slavkov Eva Starečková.Ředitelka ZŠ Slavkov Eva Starečková.Zdroj: archiv školyJak zvládáte současnou situaci, co je na škole nového?
Pro potřeby distanční výuky využíváme od začátku školního roku platformu Microsoft Teams, se kterou se naučili pracovat učitelé, žáci i rodiče. Jsou tam vedeny nejen hodiny výuky, ale i třídnické hodiny, doučování, konzultace i třídní schůzky. Zapůjčením 45 kusů zařízení se nám podařilo do vzdělávání zapojit opravdu všechny žáky. Myslím si, že toto nelehké a nezvyklé období zvládáme, ale jsem přesvědčena o tom, že se všichni těšíme na chvíli, kdy znovu usedneme do školních lavic. V uplynulém období jsme zvelebili a zinovovali zázemí školy a její vybavení. Celkovou II. etapou rekonstrukce, kterou financovala obec Slavkov, prošlo sociální zařízení na nové budově školy. Z rozpočtu školy byla hrazena celková oprava kanalizace a chodby v suterénu nové budovy školy, oprava a vybavení šaten před tělocvičnou, terénní úpravy atria a osázení zelení i výmalba prostor školy. Loni se nám podařilo dovybavit poslední učebnu dataprojektorem a elektrickým plátnem. Byla zakoupena nová keramická pec, nyní pracujeme na obnovení zařízení a vybavení odborné učebny hudební výchovy.

Sociální služby jsou na vysoké úrovni

Ve Slavkově se snaží zaměřovat i na oblast sociálních služeb. „Protože úcta ke stáří by měla být na místě. V seniorcentru, které slouží i jako takové komunitní centrum, se schází i náš Klub důchodců, což je fajn, pořád se tam něco děje. Lidé sem za svými příbuznými chodí velmi často,“ přibližuje starosta Slavkova Rostislav Musila. V obci funguje i rozvoz obědů, senioři na ně mohou získat příspěvky. Komise pro občanské záležitosti navštěvuje při významných životních jubileích seniory. Na přání rodiny je možné popřát oslavenci také v místní rozhlase.

Obec Slavkov - renesanční kaple na zámku.Obec Slavkov - renesanční kaple na zámku.Zdroj: archiv obce

Z historie Slavkova

Slavkov.Slavkov.Zdroj: archiv obcePrvní písemná zpráva, která dokládá existenci obce Slavkova pochází z roku 1224, kdy král Přemysl Otakar I. daroval Slavkov městu Opavě a postoupil ho také mílovému právu tohoto města. V této darovací listině je uváděná obec jako "Zlawicova Wes" a na listině je také podepsán Bohuslav, syn Slávkův.

Nejdéle vlastnil Slavkov rod Fulštejnů, od roku 1255 do konce 15. století, z jejichž erbu byl převzat také současný znak obce. Po té byla podstoupena tvrz Slavkov s kostelním podacím Janu Vlkovi z Konecchlumí, který byl lením hofrychtéřem olomouckého arcibiskupství. Rok Vlků vlastnil Slavkov do roku 1597, kdy celé léno přešlo do vlastnictví manžela Anny Vlkové Salomu Moschovi z Bittendorfu. Po jeho smrti roku 1626 byl statek Slavkov spravován jeho synem Janem Mošou.

Nový šlechtický rod přišel do Slavkova roku 1636, kdy ho koupil Jan Václav, svobodný pán Sedlnický z Choltic. Když se v roce 1677 utopil jeho jediný dědic - vnuk Maxmilián, předal olomoucký biskup majetek Jiřímu Valeriánovi Podstatskému z Prusínovic.

Roku 1907 byl Slavkov intenován Jindřichu Keilovi, r. 1908 Karlovi Weisshunovi a roku 1932 Rudolfu Theinovi. Na podzim roku 1938 byla obec obsazena hitlerovskou armádou. V rámci odsunu německých obyvatel z českých zemí byl vyvlastněn i majetek Rudolfa Theina.

Obec Slavko - zvony.Obec Slavko - zvony.Zdroj: archiv obce

Pro Slavkov, kde dnes žije 2052 obyvatel, je pamětihodné i to, že umožnila na slavkovských lukách 25. září 1887 uspořádat z podnětu "Politické a hospodářské jednoty Opavské", jejímiž členy bylo v roce 1885 již patnáct slavkovských občanů, velkolepý tábor českého lidu ve Slezsku, kde byly formulovány základní politické, národní a kulturní požadavky českého národa.

Na katastru obce se vyskytly četné archeologické nálezy, ty poslední z roku 1995 objevily stopy po nejstarších zemědělcích ze začátku neolitu, tedy kolem roku 5000 před n. l.. Další osada tu byla ve druhé polovině 5. tisíciletí před n. l. Nejbohatší nálezy dokládající kulturu plátěnickou ze starší doby železné, tj. ze 7 až 6. století před n. l. Prozatím poslední jsou stopy slovanských osad ze střední a mladší doby hradištní, nejstarší z 9. a možná už 8. století.

Slavní rodáci

Bohumír Bocian (1912 -2002) malíř, čestný občan Slavkova, žil od roku 1938 v Paříži

Obec Slavko - NS Hvozdnice.Obec Slavko - NS Hvozdnice.Zdroj: archiv obce

Tip na výlet

Naučná stezka Hvozdnice

U vlakové zastávky Slavkov začíná Naučná stezka Hvozdnice. V této přírodní rezervaci se zachoval poslední zbytek lužního lesa na Opavsku, trasa vede i kolem Slavkovských rybníků. „Procházka lesem má několik výhod. Jednak je uklidňující, pokud neprší a není bouřka, a pak člověk má nějakou aktivitu. Málokterá obec se může pochlubit lužním lesem a stezkou lesem kolem rybníků,“ míní slavkovský starosta Rostislav Musila. Návštěvníky by dále pozval i do renesanční kaple, která je součástí tamního zámku. V něm sídlí seniorcentrum. A pokud do Slavkova přijedete na Den obce, můžete si pochutnat na místních svatebních koláčích, které jsou vyhlášené široko daleko.