Názory na to, jak "sádrák" po obnově po důlní těžbě vypadá, se různí, někteří jsou s výsledkem spokojeni, jiní už teď s nostalgií vzpomínají na přírodní ráz lokality, který podle nich vinou revitalizace značně utrpěl. Co lidí spíše uvítali, je stavba nové visuté lávky přes řeku Opavu, která propojí část Městských sadů právě se Stříbrným jezerem. Most, jehož realizace byla součástí revitalizace, už dávno stojí. Jenže vstup na něj je prozatím zakázán. Kdy se po něm budou moci lidé konečně projít?

Border kolie, ilustrační foto.
Myslivec na Opavsku zastřelil psa. U cyklostezky, kde ho venčila majitelka

Revitalizační práce na vyhledávaném rekreačním místě začaly v říjnu 2020 a měly skončit o rok později. Jenže kvůli provalení jedné z mnoha podzemních štol z 19. století a výraznému vzestupu hladiny se musel stavět nový přepouštěcí kanál a stavba se zbrzdila. Dalším nečekaným omezujícím faktorem byly i dvě zasypané důlní šachty, u kterých hrozilo propadnutí a musely se sanovat. „Pracuje se již jen na zpevněném sjezdu z Rolnické ulice k jezeru pro HZS a navazujících komunikacích. Tyto práce čekaly na dokončení sanace důlní šachty, která se nachází v místě tohoto sjezdu. Současně také probíhají takzvané inženýrské práce, tedy práce na povolovacích řízeních všech jednotlivých stavebních objektů,“ popisuje Deníku nynější dění na sádráku Romeo Doupal, mající na starosti stavební dozor nad revitalizací.

Nejdřív konec revitalizace, pak až most

Podle podepsaného dodatku smlouvy o dodávce stavby musí být revitalizace dokončena a předána 31. května 2023. „Všichni účastníci revitalizace se snaží o dokončení v dřívějším termínu, který však zcela záleží na povětrnostních podmínkách, neboť finální vrstvy komunikací, zejména ty živičné, musí mít své specifické podmínky pro dodržení jejich kvality,“ konstatuje.

Otevření nové neurologie v opavské Slezské nemocnici.
Slezská nemocnice v Opavě. Je tu nová neurologie

A právě na dokončení výše zmíněných silnic a chodníků na jezeře je podle Doupala závislé i zpřístupnění nového mostu. „Lávka je stavebně hotova, ale otevřena ještě není, neboť nejsou hotové všechny návazné komunikace od podchodu k jezeru a navazující komunikace. Zároveň také probíhají již řečené inženýrské práce na povolení užívání,“ říká.

Z toho vyplývá, že most bude otevřen teprve až po dobudování cest na Stříbrném jezeře, což má být hotovo do konce května. Visutá lávka přišla na 52,3 milionu korun bez DPH, z toho necelých 21 milionů zaplatilo město, zbytek stát.

Kdy se vrátí socha Jitro?

Více než před deseti lety byla z podstavce mezi řekou Opavou a fotbalovým stadionem sundána velká socha s názvem Jitro. Zůstal po ní jen prázdný a chátrající sokl. Když se začal stavět nový most, byl sokl sundán, protože kvůli své poloze překážel dělníkům. Město rozhodlo o tom, že po dokončení mostu se vybuduje podstavec nový, což se už stalo. Na jeho vrchol byla položena původní pískovcová hlava. A brzy se má konečně instalovat i zmíněná socha Jitro, respektive její kopie, neboť originál se nachází v depozitu Obecního domu. „Socha Jitro bude opět stát na svém místě, k instalaci dojde v nejbližších dnech, jen co poleví mrazy,“ slibuje Doupal.

Ilustrační foto. Takto z dálky vypadal odpal letecké pumy z období druhé světové války v obci Sosnová, květen 2021.
Tajemný výbuch na Opavsku, otřesy byly slyšet na kilometry daleko

Co dále zaplatí magistrát, budou nové toalety na sádráku, ty tady zatím chybí a je po nich poptávka už řadu let. „Ano, stavět se budou v letošním roce. Dokončuje se projekt pro povolení stavby a ihned po vydání povolení začne vysoutěžený dodavatel stavbu realizovat,“ potvrzuje Romeo Doupal.