Odborníky i veřejnost tím rozdělili na dvě části, přičemž nesouhlasících je mezi veřejností většina. Podle Hnutí Duha tím odpustí poplatky za vypouštění škodlivin do ovzduší největším viníkům hutím, uhelným elektrárnám a dalším podnikům.

„Poslanci by právě v době těžkého smogu měli hlavní viníky motivovat k vyčistění výroby. Oni jim naopak úplně odpustili poplatky za zamořování vzduchu. Zákon o ovzduší měl vyčistit katastrofální smog, ale sedmdesát sedm poslanců se lidem, postiženým škodlivinami, úplně vysmálo. Průmyslové podniky motivují k přesnému opaku. Daňové poplatníky bude jejich rozhodnutí stát půl miliardy korun ročně a lidi část jejich plic,“ tvrdí programový ředitel Hnutí Duha Vojtěch Kotecký.

Opavané bývají mezi nejpostiženějšími obyvateli. K problému se vyjadřují Zbyněk Stanjura (ODS), Václav Klučka (ČSSD) a Miroslav Opálka (KSČM), poslanci za Opavu, které se problém silně dotýká,

Místo poplatků se budou kupovat povolenky

Zbyněk Stanjura připomíná, že současný systém poplatků bude ještě čtyři roky zachovaný. „Jsem příznivcem toho, aby byli znečišťovatelé nuceni do investic pro účinné snižování emisí zákonnými předpisy a ekonomickými nástroji souběžně s tvrdými tresty pro ty, kteří limity nesplní. Neoslovuje mě výběr poplatků za vypouštěné emise, bez ohledu na to, jestli se množství emisí zvyšuje i snižuje,“ říká poslanec Stanjura.

Upozorňuje, že velké množství emisí k nám proudí z Polska, kde žádné poplatky nejsou a zatím ani nebudou. „Evropská směrnice o průmyslových emisích, platná od roku 2016, zavede na vypouštění emisí do ovzduší přísné limity a každý velký znečišťovatel bude při jejich překročení tvrdě pokutovaný,“ ujišťuje Zbyněk Stanjura.

Zmiňuje i povolenky na vypouštění emisí, které budou podniky a teplárny od státu kupovat od příštího roku. Ty podle jeho názoru přinesou do státního rozpočtu řádově vyšší částku než diskutované poplatky.

Dva další poslanci s názorem ekologů také nesouhlasí

Poslanec Miroslav Opálka se připojil k odbornému posudku. „Přijatý zákon ruší poplatky od roku 2016 a v případě polétavého prachu, který trápí Opavany, až od roku 2022. Do té doby ale poplatky za znečišťování ovzduší naopak výrazně zvyšuje.

V roce 2016 vstoupí v platnost evropská směrnice, podle níž budou průmyslové podniky smět používat jen zařízení s nejlepšími technologiemi, což bude zásadní omezení. V této situaci by poplatek už přestal být motivační a stal by se běžnou daní, která by se promítala do ceny produktů,“ vysvětluje poslanec Opálka.

K souhlasícím poslancům patří i Václav Klučka. „Důvod je jednoduchý. Proč mají poplatky platit jen podniky, když domácnosti, které mají kotle na tuhá paliva, neplatí nic? Jsem přesvědčený, že v Opavě mají právě tito znečišťovatelé v prašných částicích na stav ovzduší větší negativní vliv než samotné podniky. Pozměňovací návrh umožňuje placení poplatku za prašné částice do roku 2021, takže není pravdou, že poplatky jsou zrušeny okamžitě.

Ostatní škodliviny, vypouštěné do ovzduší, budou placeny, nepletu-li se, do roku 2017. To vše má pochopitelně vliv například na cenu tepla. Přece si nikdo nemyslí, že tento uznatelný náklad pro výrobu tepla bude podnikatel platit ze svého zisku,“ míní poslanec Klučka.