Bernard Ostárek kandidoval v komunálních volbách za ODS, ale ze strany v lednu letošního roku vystoupil. V souboji o křeslo starosty měl Ostárek jako protikandidátku Janu Poláchovou (ČSSD). Nakonec se pro něj vyslovilo dvanáct zastupitelů, zatímco Poláchové dalo hlas pouze devět.

Novým radním byl zvolen Mojmír Sonnek (ODS). Hlučínské zastupitelstvo mělo na programu kromě volby starosty také dohodu s firmou Cihelna Hlučín, s. r. o., která měla v plánu vybudovat linku pro separaci biologického odpadu.

Jednání s firmou vedl místostarosta Pavel Reiský (KDU–ČSL). Podle něj zastupitelstvo vyjádřilo nesouhlas se záměrem firmy již 16. září. Poté došlo 22. září k pracovní schůzce rady města se zástupci Cihelny, kde obě strany rekapitulovaly situaci.

„Za město jsme deklarovali, že naším primárním záměrem je dojít k dohodě o stažení jejich záměru a odstoupení od záměru. Cihelna deklarovala, že je o tom rozhodnuta jednat,“ uvedl Pavel Reiský.

Po několika schůzkách a konzultacích s právníky nakonec dospěla rada společně s Cihelnou k dohodě o tom, že se Cihelna vzdá svého záměru. Na pondělním zasedání nakonec hlučínští zastupitelé všemi jednadvaceti hlasy schválili dohodu s firmou.

Z dokumentu citoval Pavel Reiský. „Cihelna Hlučín se vzdává celého záměru separace biologického odpadu a do budoucna nebude činit žádné další kroky k jeho uskutečnění, současně zastaví i všechny rozpracované realizační kroky na jeho uskutečnění,“ uvedl.

Dále se podle dokumentu zavazuje Cihelna Hlučín nejpozději do pěti dnů od podpisu dohody vzít zpět žádost o posouzení vlivu záměru na životní prostředí (E. I. A). V případě, že by to již nebylo možné, zavazuje se, že krajskému úřadu doručí písemné prohlášení, že záměr nebude realizovat, a žádá o ukončení jeho posuzování.

Město Hlučín podle dohody vyplatí firmě Cihelna Hlučín, s. r. o., kompenzaci ve výši necelých 650 tisíc korun.