Nabídka je docela slušná. Ať již se jedná o tradiční odpust nebo dožínky, které jsou teď nejaktuálnější, závody v hasičském sportu, obecní slavnosti, plesy, letní kina či diskotéky a jiné. Redakce na toto téma oslovila několik vybraných obcí na Opavsku. Z odpovědí vyplývá, že jejich obyvatelémajízčehovybírat.

Bolatice: karnevaly i Hlukfest

„Myslím si, že v naší obci je poměrně bohatý kulturní život po celý rok,“ nechal se slyšet například starosta Bolatic Herbert Pavera.Vobci je kino, to však promítá nepravidelně, minimálně ovšem jednou měsíčně, od září do dubna. Velké oblibě se těší čtyřdenní filmové festivaly, ty se v obci konají každoročně, vždy na jaře a na podzim. Letní kino zde nemají. „O letním promítání uvažujeme, zkusíme ho v příštím roce,“ upřesnil Pavera. Také karnevaly jsou neodmyslitelnou součástí letních nocí. „Kromě karnevalů se pro mladší generaci u nás v obci dvakrát ročně pořádá Bolatický Hlukfest,“ sdělil starosta.

Mezi nejznámější bolatické obecní slavnosti patří kupříkladu Rozloučení s masopustem, Vítání jara, Stavění a Kácení máje a mnoho dalšího. V nejbližší době se můžete jet do Bolatic podívat na dožínky, ty se konají prvního září.

V Kyjovicích teď chystají dožínky

„V minulosti v obci fungovalo kino, dlouhá léta už je ale mimo provoz,“ sdělila místostarostka Kyjovic Miroslava Rychtářová. I přesto si zde podle ní nemohou lidé na nudu stěžovat. „Období léta je pro nás obdobím takzvaných letních karnevalů. Ty se pořádají v Areálu TJ Sokol. Kalendář těchto diskokarnevalů je znám dlouho dopředu, zpravidla v březnu,“ uvedla Rychtářová.

Organizátory těchto akcí jsou místní sokolové, hasiči, fotbalisti a hokejisté. Každý z nich měl letos zamluven termín dvou karnevalů. Několik se jich ovšem tento rok nepodařilo z různých důvodů uskutečnit, ať již vinou počasí či z jiných důvodů. V červnu zde pořádali již druhý ročník akce s názvem Na soutoku. Jedná se o akci regionálního charakteru, pořádanou ve spolupráci s nadací Patrik dětem, zaměřenou na děti, zejména hendikepované,“ uvedla Rychtářová a dodala: „Do budoucna chceme v pořádání této akce určitě pokračovat.“

Život v obci zpestřuje také amatérský divadelní soubor Pod zámkem. „Nyní chystáme Obecní dožínky,“ upřesňuje Rychtářová. Vystoupí zde Yo Yo band, Team revival, Four Angels, Mažoretky, hasiči, psovodi, moderování se ujme Aleš Juchelka. „Nebude chybět bohaté občerstvení, ochutnávkavín, domácíspeciality, dětiv krojích. Akce se uskuteční první zářijový den, který letos připadá na sobotu. Začátek je naplánován na patnáctou hodinu,“ dodala Rychtářová.

V Ludgeřovicích hrají o Železného hasiče

V Ludgeřovicích pořádají rovněž různé obecní slavnosti či hasičské soutěže, které jsou zpestřením kulturního programu obce. Ani senioři zde nepřijdou zkrátka. „Každoročně pořádáme setkání s jubilanty, tedy seniory s věkem osmdesát let a staršími,“ sdělil starosta obce Ludgeřovice Daniel Havlík. Před měsícem, ostatně jako každoročně, byl v areálu mysliveckého sdružení Ostříž pořádán Country karneval.

„Nejbližší plánovanou akcí je hasičská soutěž o ludgeřovického železného hasiče, ta se koná 25. srpna,“ upřesnil Havlík a dodal: „Snažíme se akce plánovat v průběhu celého roku tak, aby v obci bylo stále nějaké kulturní dění.“

Mladecko sází na hasiče

Také neveliké Mladecko, obec se sto sedmdesáti obyvateli, má svůj program. „Máme velkou základní školu, kterou navštěvujeasi stopadesátdětí z okolních vesnic,“ uvedla Marcela Lazarová z místního obecního úřadu. „Letos v říjnu oslaví škola osmdesát let své existence, při této příležitosti se uskuteční školní akademie,“ dodala. Rovněž tady mají důchodci svůj klub, jehož členové se scházejí šestkrát do roka. „Pro mladé máme založena dvě družstva hasičů, ženské amužské,“ podotklaLuzarová.

Chuchelná se těší na plesy

Chuchelná má také svým občanům i přespolním co nabídnout. Ať již se jedná o výše zmíněné obecní slavnosti, které jsou nepostradatelnou součástí každé obce až po diskotéky. „Vlétě je tady samozřejmě více akcí, ale domnívám se, že v zimě to vyváží plesová sezóna,“ nechal se slyšet starosta ChuchelnéJosefKubný.

V Melči chystají drakiádu

Stejně jako ve výše zmíněnýchobcích i v Melči provozují diskotéky a to pravidelně každou sobotu. Pro mladší generaci jsou pořádány maškarní plesy, dětský den, drakiáda. Pro staršípaksetkáníupříležitosti Dne matek. Pro všechny generace pak Slet čarodějnic,“ sdělila pracovnice Obecního úřadu v Melči Šárka Schromová. „Všechny tyto akce jsou pořádány jen pro místní občany,“ upřesnila s tím, že v nejbližší době se v Melči koná drakiáda.