Irena Šindlerová
Číslo 29 patří na soupisce kandidátů ODS šestatřicetileté Ireně Šindlerové, místopředsedkyni ODS v Opavě a ředitelce příspěvkové organizace OKO - Opavské kulturní organizace. Je také opavskou zastupitelkou.

Kandidovat byla vaše osobní ambice, nebo spíše výstup (doporučení) politické strany (hnutí), která/é vás navrhuje?

Moje kandidatura je výsledkem nezbytně vzájemného působení obou těchto činitelů.

Co vás osobně vedlo k tomu, že jste kandidaturu přijal/la?

Mým záměrem je být profesionální političkou, která se zabývá veřejnými záležitostmi na místní i celorepublikové úrovni. Kandidatura do EP do aktivní a profesionální politické činnosti bezesporu patří, proto jsem ji přijala.

Dokázal/la byste v deseti slovech charakterizovat své cíle práce v Evropském parlamentu?

Mým aktuálním cílem není práce v EP, proto by formulování takových cílů bylo pouze formální. Tohoto se nechci dopouštět.

Máte své osobní heslo nebo motto, které vás nějak charakterizuje, nebo se kterým jste se ztotožnil/a?

Ne, ve svém pracovním ani osobním životě se neřídím žádnými hesly ani slogany, ale svým vlastním rozumem a intuicí.

Máte pocit, že právě vy dokážete v EP prosazovat zájmy celého národa? O co se chcete pokusit?

Nemám. Pokud bych se skutečně stala europoslankyní, nebylo by mým úkolem prosazovat zájmy celého národa, to by ani nebylo možné, ale prosazovat zájmy voličů ODS. Mám pocit, že toto bych dokázala.

Naopak, co si myslíte, že by vaše práce v EP mohla přinést Opavě a opavskému regionu?

Jak jsem již výše uvedla, po těchto volbách nebudu pracovat v EP. Ale ráda bych upozornila na jiného kandidáta ODS, který se zcela určitě stane europoslancem a který má k Opavě velmi blízko. Je jím bývalý hejtman Evžen Tošenovský. Za dobu svého působení v čele našeho kraje již Opavě a Opavsku velmi prospěl. Jeho osobní přínos například při získávání finančních prostředků z evropských fondů pro potřeby našeho města a jeho okolí je nesporný a nepřehlédnutelný. Jsem přesvědčena, že v tom bude pokračovat.

Jak vidíte své šance na zvolení do Evropského parlamentu?

Zcela reálně. Jsem na 29. pozici. Do EP bude zvoleno 22 českých europoslanců.

Kterým jazykem se kromě českého domluvíte?

Na různých úrovních anglicky, francouzsky a rusky.

Lze propojit vaše současné pracovní aktivity s prací v EP, nebo jste rozhodnut/ta v případě zvolení svoji dosavadní práci ukončit/přerušit?

Jak jsem již uvedla, mým úkolem v těchto volbách není zisk mandátu europoslankyně, ale aktivní podpora politiky ODS a jejích předních kandidátů. Proto jsou, v mém případě, tyto úvahy zcela bezpředmětné.

Pavla Brady

Opavská zastupitelka Pavla Brady (Chcete změnu? Volte mladé!) má v soupisce Starostové a nezávislí – vaše alternativa nadějné osmé místo. Pracuje jako soudní znalec v oblasti nemovitostí.


Kandidovat byla vaše osobní ambice, nebo spíše výstup (doporučení) politické strany (hnutí), která/é vás navrhuje?

Mě samotnou by do EP kandidovat ani nenapadlo, ale přišel za mnou místopředseda Strany pro otevřenou společnost (SOS), známý publicista Josef Brož, a ten mě přesvědčil, abych kandidovala na společné kandidátce několika malých stran č. 22 „Starostové a nezávislí – vaše alternativa“ za SOS. Jelikož s touto stranou již dlouhodobě spolupracuji a jsem také její novou členkou, nabídku jsem přijala.

Co vás osobně vedlo k tomu, že jste kandidaturu přijal/la?

Svou kandidaturou a svým jménem podporuji snažení mnoha malých stran, které se rozhodly jít cestou sjednocování a vytvořily společnou pravostředovou kandidátku. Tímto nabízíme voličům alternativu tak, aby mohli volit toho, koho v politice chtějí a ne pouze volit proti někomu, koho tam nechtějí, jak se u nás mnohdy děje.

Dokázal/la byste v deseti slovech charakterizovat své cíle práce v Evropském parlamentu?

Přispět k jednotě EU, avšak při respektování jednotlivých národních zájmů.

Máte své osobní heslo nebo motto, které vás nějak charakterizuje, nebo se kterým jste se ztotožnil/a?

„Nikdy nepochybuj o tom, že malá skupina přemýšlivých, přesvědčených lidí je schopna změnit svět. Ve skutečnosti je to jediná věc, která ho kdy změnila.“ Margaret Mead.

Máte pocit, že právě vy dokážete v EP prosazovat zájmy celého národa? O co se chcete pokusit?

Promiňte, ale v EP nejde o prosazování národa. Jedná se tu o to, že evropský projekt umožní i našemu národu posílit evropskou jednotu. Není od věci to stále opakovat!

Naopak, co si myslíte, že by vaše práce v EP mohla přinést Opavě a opavskému regionu?

Dějiny nás učí, že každá myšlenka, konaná v zájmu dobré věci, prospěje také místu, odkud člověk pochází. Nemusíte být Masaryk nebo Schindler, aby to bylo jasné!

Jak vidíte své šance na zvolení do Evropského parlamentu?

Mé šance jsou závislé na víře lidí, že má smysl být v Evropě a chtít se podílet na jejích proměnách. Předpokládá to být sebevědomým Evropanem.

Kterým jazykem se kromě českého domluvíte?

Anglicky, slovensky, polsky a rusky

Lze propojit vaše současné pracovní aktivity s prací v EP, nebo jste rozhodnut/ta v případě zvolení svoji dosavadní práci ukončit/přerušit?

Jsem zvyklá dělat věci naplno, takže bych se v případě zvolení chtěla plně věnovat práci europoslankyně.

Radim Křupala

Na kandidátce ČSSD najdeme na pozici 24 jméno Radima Křupaly, předsedy OVV Opava a místopředsedy KVV ČSSD Moravskoslezského kraje. Pracuje jako ředitel příspěvkové organizace Seniorcentra v Opavě.


Kandidovat byla vaše osobní ambice, nebo spíše výstup (doporučení) politické strany (hnutí), která/é vás navrhuje?

Má kandidatura byla tak trochu souhra okolností. Výsledkem byla podpora mé osobě formou druhé nominace z naší krajské organizace, které si velmi vážím.

Co vás osobně vedlo k tomu, že jste kandidaturu přijal/la?

Přijetí kandidatury jsem nikterak nepřeceňoval, protože jsem popravdě ani nečekal, že budu nakonec zařazen na kandidátní listinu, která se sestavovala z nominací ze všech krajů. Bral jsem také v potaz, že je vhodné nabídnout voličům i mladší kandidáty.

Dokázal/la byste v deseti slovech charakterizovat své cíle práce v Evropském parlamentu?

Zajistit podmínky, aby každý občan EU měl slušnou životní úroveň.

Máte své osobní heslo nebo motto, které vás nějak charakterizuje, nebo se kterým jste se ztotožnil/a?

„Lépe mít maličko, ale spravedlivě, než velké příjmy, ale nepoctivě“. Nesnáším korupci a zloděje. A když chce člověk v tomto něco změnit, musí samozřejmě začít u sebe.

Máte pocit, že právě vy dokážete v EP prosazovat zájmy celého národa? O co se chcete pokusit?

Myslím, že do jisté míry bych byl schopen prosazovat určité věci, který by mohly znamenat prosazování zájmů celého národa. Bylo by však naivní si myslet, že jako poslanec tak početného sboru, bych mohl sám něco změnit. V Evropském parlamentu by se jednalo o nalezení kompromisu napříč členskými zeměmi. Národním zájmem našeho národa by mělo být především to, aby národní zájmy všech členských zemí byly uspokojovány vyváženě a aby žádný členský stát nebyl nespravedlivě zvýhodňován na úkor jiného. Pokud bych byl zvolen, směřoval bych do Hospodářského a měnového výboru. Jako národohospodář s praxí v ekonomice vnímám potřebu prosazení určitých změn, aby mohl pokračovat další ekonomický rozvoj EU, který je nutný k zajištění nízké nezaměstnanosti a růstu životní úrovně.

Naopak, co si myslíte, že by vaše práce v EP mohla přinést Opavě a opavskému regionu?

Myslím, že z pozice poslance EP by byl jen minimální prostor pro přínos vybranému regionu velikosti Opavy nebo Opavska. Samozřejmě, že pokud by byla možnost pomoci opavskému regionu, využil bych ji. Na druhou stranu si myslím, že samotná Opava má své rezervy, zejména v ekonomickém rozvoji, ale to už je téma pro jiné volby.

Jak vidíte své šance na zvolení do Evropského parlamentu?

Mé šance na zvolení do EP z 24. místa kandidátky pokládám logicky za nulové. Věřím však ve zvolení krajského kolegy za ČSSD Vojtěcha Mynáře.

Kterým jazykem se kromě českého domluvíte?

Anglickým jazykem.

Lze propojit vaše současné pracovní aktivity s prací v EP, nebo jste rozhodnut/ta v případě zvolení svoji dosavadní práci ukončit/přerušit?

Mé zaměstnání ve funkci ředitele příspěvkové organizace jednoznačně vylučuje souběh dvou funkcí. I kdybych měl zaměstnání, které by to teoreticky umožňovalo, věnoval bych se výhradně Evropskému parlamentu.

Václav Lebeda

Číslo devět mezi 29 jmény v kandidátce SNKED má Opavan Václav Lebeda. Sedmadvacetiletý politolog je v současné době asistentem europoslance Josefa Zieleniece. Není členem žádné politické strany.Kandidovat byla vaše osobní ambice, nebo spíše výstup (doporučení) politické strany (hnutí), která/é vás navrhuje?

Kandidaturu mi nabídl náš lídr Lukáš Macek, s cílem navázat na úspěch z roku 2004, kdy jsme pod vedením Josefa Zieleniece skončili 3. s 11%. Chceme do EU vyslat profesionály, kteří se tam vyznají a vědí, co a jak prosadit.

Co vás osobně vedlo k tomu, že jste kandidaturu přijal/la?

Znechucení z naší agresivní politiky, negativních kampaní bez obsahu a starostí o skutečné potřeby občanů. S Týmem Lukáše Macka chci přispět k tomu, aby naše země naplno využila evropských šancí. Chci s voliči psát příběh o generaci, která má zkušenosti z domova i zahraničí a do politiky vstupuje s příslibem nové kvality. Kandidatura Jana Švejnara, na níž jsem se podílel, byla důkazem, že politiku jde dělat slušně a věcně.

Dokázal/la byste v deseti slovech charakterizovat své cíle práce v Evropském parlamentu?

Aktivně, konstruktivně zastupovat sebevědomé občany, kteří EU vnímají jako příležitost.

Máte své osobní heslo nebo motto, které vás nějak charakterizuje, nebo se kterým jste se ztotožnil/a?

Životní motto mám od dědečka, špičkového opavského kriminalisty Františka Lichovníka: „Dělej tak, aby ses za své činy nemusel nikdy sám před sebou stydět.“ Volební heslo SNK ED je: „Umíme naši zemi v Evropě prosadit“. Díky členství v největším klubu v EP a našim spojencůmv Evropě můžeme prosadit hodně.

Máte pocit, že právě vy dokážete v EP prosazovat zájmy celého národa? O co se chcete pokusit?

Chci zastupovat ty, kteří volají po rozumném řešení dnešních úkolů, od návratu k prosperitě po zajištění naší bezpečnosti v rozmanité, ale sjednocené Evropě. Rád bych navázal na spolupráci s Josefem Zieleniecem a věnoval se energetice, vztahům s Ruskem a dokončení vnitřního trhu, abychom mohli podnikat v EU bez omezení. Důležitá je podpora malých a středních firem, páteře naší ekonomiky. A přijetí eura - pomůže podnikům a usnadní cestování.

Naopak, co si myslíte, že by vaše práce v EP mohla přinést Opavě a opavskému regionu?

Rád bych doma díky svým kontaktům informoval o konkrétních možnostech, které EU nabízí, pomáhal občanům s byrokratickými překážkami, opavským podnikům v přístupu k zakázkám v zemích EU, pravidelně navštěvoval školy. Chtěl bych propagovat kulturní a historické bohatství Opavska. Například práce šikovných lidí na opevnění v Milostovicích si zaslouží pořádnou propagaci.

Jak vidíte své šance na zvolení do Evropského parlamentu?

Budu spokojen se třemi mandáty. Se zvolením letos nepočítám.

Kterým jazykem se kromě českého domluvíte?

Plynně francouzsky, anglicky, polsky, pasivně španělsky.

Lze propojit vaše současné pracovní aktivity s prací v EP, nebo jste rozhodnut/ta v případě zvolení svoji dosavadní práci ukončit/přerušit?

Jako asistent Josefa Zieleniece bych se v případě zvolení, řečeno s nadsázkou, pouze stěhoval do vedlejší kanceláře - z asistentské do poslanecké.