Oboustranná dohoda o odstoupení od smluv, nebo pokračováni v plnění stávajícího znění smlouvy. To jsou dvě varianty, které jsou aktuálně možné v otázce centra města a developerské aktivity ohledně zástavby za Slezankou, které dlouhodobě připravuje společnost Crestyl. V průběhu uplynulých týdnů se podle opavského primátora Radima Křupaly (ČSSD) podařilo otevřít možnost dohody za předpokladu finančního vyrovnání s investorem.

„Investor byl připraven přijmout rozhodnutí už z tohoto zastupitelstva, po poradě s právníky jsem však zástupcům firmy sdělil, že tak rychle nejsme schopni s ohledem na výdaje a finanční pohyb během dlouhého časového období dohodu kvalifikovaně připravit," vysvětlil Radim Křupala. Pro Crestyl ale ze stávající smlouvy vyplývají lhůty, které musí splnit. To se týká zejména podání žádosti o územní rozhodnutí.

„Abychom možnost odstoupení nekomplikovali, v návrh se počítá s prodloužením lhůt o šest měsíců. Do zářijového jednání zastupitelstva bychom měli připraven materiál hodnotící podmínky odstoupení. Prozatím se hovoří o třiceti milionech, které by město muselo zaplatit," dodal Radim Křupala.

Dodatek zastupitelé schválili, nicméně i proti němu se objevily připomínky. „Náš klub je jednoznačně proti výstavbě obchodního centra. Materiál ale nepovažuji za natolik připravený, aby se o něm dalo hlasovat. Také nejsem přesvědčena o tom, že neustupujeme developerovi," řekla Pavla Brady (Zelená pro Opavu). Námitky měl i Libor Witassek (Změna). „Jedná se o prodloužení termínů, které developer zpochybňuje. Navrhuji pověřit pana primátora k jednání s tím, že jeho slovo bude mít dostatečnou váhu u protistrany," řekl zastupitel.

CO S LOKALITOU BEZ INVESTORA

Jednání zastupitelů v září přinese nejen jasné stanovisko představitelů města k odstoupení od smlouvy, ale má také nastínit kroky, které budou následovat. Městu totiž zbude k řešení jek Slezanka tak prostor za ní. „Zastupitelům by mělo být jasné, co bude pak. Rada by měla připravit materiál a vizi řešení spolu s časovým horizontem. Můžeme se totiž snadno dostat do situace, kdy to zůstane tak, jak to je, což si lidé také nepřejí," zaznělo z úst Hany Brňákové.

Zpracování tohoto materiálu zastupitelé posvětili a jeho nosnou linku primátor naznačil již teď.

„Občané si přejí v centru zachovat otevřené prostranství. To území je z mého pohledu dostatečně veliké na to, aby se kombinovalo několik možností. Je tam vzrostlá zeleň, za kterou je rezidence Elizabeth. Divadlení klub je v našem majetku, je v dezolátním stavu a musí se opravit. Máme tam také kulturní památku v majetku města, to je měnírna. Tam je připravena projektová dokumentace a je šance získání peněz z eurofondů. Slezanka jako taková potřebuje také opravit. Prostor za ní lze zajímavě členit. Mohla by se tam definovat nová lokalita pro farmářské trhy. Stavební linii by bylo dobré vybudovat tak, aby se zakryla zadní strana domů na Ostrožné ulici, které nejsou důstojnou kulisou. Stavební čára by mohla vzniknout v úrovni Hlásky a pro její naplnění by se hledali investoři," dodal primátor s tím, že řešení bude podrobněji diskutovat i v rámci urbanistické komise nebo veřejnosti.