Vedení města, které problém zdědilo, už nějaké představy na její využití má, ale dosud je vyhodnocuje.

„Slezanka je jeden ze zásadních objektů v Opavě, a proto jí chceme věnovat odpovídající pozornost,“ říká náměstkyně primátora Pavla Brady (SOS).

S developerskou společností Crestyl už radnice jednala, ale zatím jen v obecné rovině. Konečný výstup souvisí s rozhodnutím o osudu Slezanky a právně není stále ošetřený ani výškový panelák ve vnitrobloku, dosud patřící Ministerstvu zemědělství ČR.