„Navrhuji přejmenovat náměstí Osvoboditelů na náměstí Ryszarda Siwiece. Letos uplyne devadesát let od vzniku samostatného Československa. V tomto období byla tato země třikráte okupována a dvakráte rozbita. Pokusil–li se ji někdo osvobodit, nebyli to fašisté ani jejich soudruzi komunisté, ale kupříkladu statečný Ryszard Siwiec, protestující proti druhé sovětské komunistické okupaci v roce 1968, který obětoval sám sebe jako mahayanský buddhistický mnich Thích Quang Dúc ve Varšavě na stadionu Desetiletí 8. září 1968 a umírá o čtyři dny později,“ uvádí Jan Tomáš Bílovský. Druhý návrh na přejmenování se týká ulice Gagarinovy v Opavě na ulici Pavla Švandy. „Gagarin je ubohá komunistická loutka bez přímé souvislosti s městem Opavou, zatímco Pavel Švanda je neprávem zapomínaný opavský rodák, jehož nadějně se rozvíjející mladý život zmařila československá komunistická státní bezpečnost pravděpodobně v sobotu 3. října 1981. O týden později bylo jeho zmučené tělo nalezeno na dně propasti Macocha v Moravském krasu,“ uzavřel návrhy na přejmenování Bílovský.

Poslední přejmenování proběhlo v roce 1990

Na dotaz odpovídá tajemník opavského magistrátu Tomáš Elis: „K zaslanému podnětu občana ve věci přejmenování ulice a náměstí v našem městě mohu sdělit následující. Dle § 28 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, o názvech částí obce, ulic a jiných veřejných prostranství rozhoduje zastupitelstvo města. Poslední přejmenování ulic proběhlo na jaře roku 1990. Toto přejmenování mělo souvislost se změnou politické situace v naší zemi a došlo k přejmenování například ulice Leninova, Marxova, Švermova a dalších. V případě přejmenování ulice si musí její obyvatelé s trvalým bydlištěm změnit osobní doklady, kde je tento údaj uveden, a nahlásit tuto změnu u různých organizací, s kterými mají smluvní či jiný vztah. Např. občanský průkaz je nově vydán bez poplatku, jelikož ke změně došlo tzv. z moci úřední, přesto to znamená pro občany nemalé náklady finanční i časové, a to v podobě fotografie a vyřizování všech potřebných náležitostí. Obdobné je to u firem či OSVČ se sídlem v dané ulici. Jen pro představu uvedu, že případná akceptace uvedeného návrhu by se týkala cca 150 občanů a cca 60 firem či OSVČ. Předpokládám však, že bychom návrh mohli využít při dalších úvahách o názvu nových ulic.

Na závěr musím znovu podotknout, že o názvu ulice rozhoduje vždy zastupitelstvo města, a není to tudíž v pravomoci magistrátu města. Shodou okolností je v současné době připraven návrh na pojmenování nově vzniklých ulic v části Kylešovice,“ uvedl Tomáš Elis.

Vážení čtenáři, také vy máte možnost klást na této straně své dotazy jak primátorovi Opavy a vedení opavské radnice, tak i různým dalším osobnostem Opavy a Opavska. Dotazy lze zasílat na adresu Opavský a hlučínský deník a týdeník Region, Na Rybníčku 56, Opava, nebo na emailovou adresu: milan.freiberg@denik.cz.