Už před rokem 1968 vedení Silnic Ostrava rozhodlo o tom, že pro obalovnu na území Opavy bude potřeba najít vhodnější prostor. Předtím se totiž nacházela v ulici Těšínské, konkrétně na místě, kde dnes stojí Obchodní centrum Silesia. Předchozí stanoviště zatěžovalo obyvatele okolní zástavby.

„Tehdejší vedoucí živičného střediska podniku Antonín Šrámek vyhledal novou stavební plochu v katastru Kylešovic, a to ve směru na Komárov za mostem přes řeku Moravici vpravo. Bylo to místo neobhospodařované, v lokalitě bývalého řečiště a s vodními plochami po těžbě štěrkopísků pro výstavbu opevnění před rokem 1938. Výměra pěti hektarů byla dostačující. Byly provedeny terénní úpravy, zpevněny plochy, postaveno zařízení staveniště, základy pod obalovnu, skládky kameniva a zásobníky asfaltu a dehtu,“ vracel se ve svých vzpomínkách Jiří Čech.

Obalovací souprava, která sloužila k výrobě živičné směsi pro vozovky, se do Kylešovic přestěhovala ještě v roce 1968 a povedlo se na ní vyrobit 25 306 tun obalené směsi. Problém ovšem spočíval v tom, že stroj značky Hermey s ručním ovládáním byl značně zastaralý, a jeho obsluha tak velmi namáhavá:

„Postupně došlo k dostavbě celého provozu. Byly vybudovány sociální zařízení, dílna a sklad, kotelna a živičné hospodářství. K vytápění asfaltu se používala pára, později lehký topný olej a pak zemní plyn. Prováděl se rovněž ohřev kameniva, takzvané sušení, což mělo pozitivní vliv na životní prostředí. V roce 1969 byla postavena nová, moderní obalovací souprava Teltomat IV., výrobek NDR, a v roce 1979 byla nahrazena soupravou Teltomat V. Krátce v letech 1975 až 1977 byla souběžně v provozu i obalovna Linnhoff. V současné době od roku 2010 funguje obalovna Benninghoven 160.“

Podle Jiřího Čecha se provoz Městské správy silnic Ostrava (od roku 1965 Silnice Ostrava, závod 02 – pozn. red.) v Opavě nacházel vždy. Do roku 1972 se správa nacházela v kancelářích Sobkova paláce v dnešní Masarykově ulici.

Dílny, sklady, garáže, dispečink dopravy a mechanizace pak v Krnovské ulici. V současnosti podle něj jde o provozní jednotku společnosti Strabag. Na obalovně v Kylešovicích se v průběhu uplynulých padesáti let vyrobilo 3 341 052 tun obalených směsí.

„V areálu obalovny se provádí i výroba betonu ve stále modernějších betonárkách. Vzhledem k situování provozu mimo zastavěnou část a moderní technologii vyhřívání, odprašování a nízké hladině hluku nejsou připomínky k narušování životního prostředí. V současné době je provoz začleněn do skupiny Bohemia asfalt v rámci koncernu Strabag. Podobně i betonárna je ve skupině Frischbeton pod Strabagem,“ uvedl na závěr Jiří Čech.