Chráněná práce v Kavárně ANIMKAje jednou ze tří aktivit projektu, který je realizován za podpory ESF a státního rozpočtu České republiky. Mezi další projektové aktivity patří výuka PC a pracovní rehabilitace, na kterou plynule navazuje aktivita chráněné práce kavárenského typu. Otevření Kavárny ANIMKA v Opavě je vlastně vyvrcholením projektu za podpory Evropského sociálního fondu od listopadu 2006.

„Naše sdružení poskytuje touto formou sociální služby na dvou již zavedených pracovištích tohoto typu v Ostravě, takže jsme si dali za cíl nabídnout a poskytnout tuto službu lidem s duševním onemocněním i v Opavě, kde k tomu navíc vybízí samotná existence Psychiatrické léčebny, se kterou úzce spolupracujeme. Právě odtud k nám přicházejí zájemci o naše služby,“ uvedla koordinátorka evropského projektu a od července letošního roku i ředitelka sdružení Anima Viva Hana Brňáková.

„Přes počáteční problémy při realizaci, jelikož se jedná o náš první evropský projekt, se náš realizační tým propracoval k výsledkům, které podpořily prodloužení projektu. Jedním z problémů, které mohly ohrozit realizaci projektu, bylo umístění Kavárny ANIMKA v Opavě. Zamýšleli jsme kavárnu otevřít v prostorách Minoritu, kdy se nám snažil pomoci pan náměstek primátora pan Jaroslav Horák. Nakonec jsme tento záměr nemohli realizovat, protože nám nemohla být poskytnuta místnost, kde by probíhala individuální terapeutická práce s klienty,“ vysvětlila Hana Brňáková.

Nakonec bude Kavárna Animka otevřena v prostorách sídla sdružení Anima Viva na Liptovské 21 v Kylešovicích. „Propojíme tak veškeré naše aktivity na Centru ANIMA Opava, ale na úsilí o začlenění této aktivity více mezi „zdravé“opavské občany a o její umístění v centru města budeme nadále pokračovat,“ dodává Brňáková. „Smyslem práce v kavárně je nejen získání nebo obnovení pracovních návyků, které vlivem nemoci ztratili, ale jde rovněž o znovunabytí sebejistoty, pocitu prospěšnosti pro druhé a začlenění se mezi ostatní lidi, o zkvalitnění života s tímto typem nemoci. Duševní nemoc je nemoc jako každá jiná a může potkat kohokoliv z nás,“ doplnila Hana Brňáková.

A klienti? Jak vítají myšlenku otevření kavárny? „Těší se na ni. Už jsme je na otevření kavárny v Opavě připravovali dlouho, takže se nemůžou dočkat,“ uvedla Hana Brňáková. Práce klientů v kavárně bude spočívat ve čtyřhodinových směnách a pravidelnosti jednou až třikrát za týden. Budou zde vykonávat hlavně pomocné práce jako je příprava nápojů, příprava a servírování jednoduchého občerstvení, obsluha hostů a úklid pracoviště. Projekt, díky kterému může kavárna vzniknout, ohodnotilo Ministerstvo práce a sociálních věcí jako potřebný a prodloužilo jej do konce října letošního roku.

Občanské sdružení ANIMA VIVA, o.s., je jednou ze čtyř neziskových organizací v Opavě, které se zabývají pomocí lidem s duševním onemocněním nebo se zkušenostmi s ním do běžného života. Vznikla v roce 2002 jako iniciativa rodičů a pečovatelů o osoby s duševním onemocněním. Sídlí na Liptovské ulici v Opavě-Kylešovicích. Více na www.animaviva.cz.