Pisatelé v něm vyjádřili znepokojení a nesouhlas s postupem vedení města Opavy. Jan Medek, Martin Daněk a Martin Diatilo v něm jménem občanského sdružení radní upozorňují, že tak zásadní zásah do organismu města neprošel diskusí s laickou, a především odbornou veřejností.

Kritizují rovněž nedostatečné prověření jeho správnosti. Vedení města Opavy by podle jejich názoru mělo vzít otázku prověření možností prostoru za Slezankou seriózně a vypsat na dané území architektonickou soutěž podle pravidel České komory architektů.

V této souvislosti nabídlo občanské sdružení městu svou pomoc při organizaci tohoto postupu a komunikaci s veřejností.

Objekt Slezanka byl postavený v šedesátých letech na místě válkou zničené jižní fronty Horního náměstí. Autorem projektu byl architekt Josef Krischke. Po celou dobu svého provozu funguje jako obchodní centrum.

„První vize zástavby, nahrazující současnou Slezanku a prostor za ní, pocházející z ateliéru Vlado Miluniče, zveřejnila developerská společnost Crestyl v roce 2005. Od té doby bylo tímto investorem prezentováno více než deset dalších architektonických studií, většinou návrhů fasád bez hlubšího vztahu k rozsahu výstavby a její náplně,“ míní autoři otevřeného dopisu.

Občanské sdružení Věc Opava vzniklo v polovině loňského roku a jeho hlavním cílem je prosazování principů občanské společnosti, trvale udržitelného způsobu rozvoje města Opavy a věcné veřejné diskuse, týkající se současné architektury a nakládání s veřejným prostorem.