VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Obce na Opavsku: jaké mají potíže?

Opavsko - Špatný stav komunikací, chodníků, mateřské či základní školy. Nedostatek financí, ale i špatné mezilidské vztahy. To je jen nepatrný zlomek toho, co v současné době trápí obce na Opavsku. Jak hodlají obce své problémy řešit? Co dělají pro to, aby se vše ubíralo správným směrem? A lze vůbec něco změnit na špatných vztazích mezi obyvateli?

3.6.2008
SDÍLEJ:

BolaticeFoto: archiv obce

Bolatice: Špatné mezilidské vztahy

Problémů, které trápí Bolatice, je více. Alespoň to tedy tvrdí tamní starosta Herbert Pavera.

Je to podle jeho slov jednak špatný stav budov základní a mateřské školy, dnes již nevyhovující zdravotní středisko či špatný stav některých komunikací. „Mezi velké problémy patří také špatné vztahy mezi lidmi, konzumace alkoholu mladistvými, kouření u mladistvých a s tím související nezájem některých rodin o správnou výchovu a vzdělání dětí.

Určitě bych mohl vyjmenovat i další problémy, jako je hluk z výroby Lanexu, bezohledná jízda řidičů a tak dále,“ vyjmenovává Herbert Pavera. Jak dále zmínil, o dlouhodobou záležitost se jedná jak v případě základní a mateřské školy, tak u komunikací a mezilidských vztahů, které se podle něj po roce 1989 spíše zhoršily.

„Novějším problémem je kouření a pití alkoholu u mladistvých v tak velké míře (kouří i děti staré 10 let), především v posledních pěti letech,“ podotkl starosta.

Na otázku, jak problémy v obci řeší, nebo hodlají řešit, pak odpověděl: „Školu i školku již řešíme i díky dotacím Evropské unie a státu. Pro zdravotní středisko nyní vyřizujeme stavební povolení a budeme žádat o dotaci z Evropské unie, komunikace postupně opravujeme, ale stále nám chybí minimálně třicet milionů na opravy cest a chodníků a bohužel v regionálních operačních programech(ROP) z EU nejsou programy určené na normální komunikace,“ vysvětluje Herbert Pavera a dodává, že vztahy mezi lidmi se však řeší velmi těžko.

„Pořádali jsme ve spolupráci se školou besedu pro rodiče malých dětí na téma Jak řešit problémy dětí a nejen ty školní, ve spolupráci s Úřadem práce v Opavě pak chceme pořádat semináře pro nezaměstnané i pro maminky na mateřské dovolené,“ pokračuje. Nakonec zmínil, že společně se školou chtějí také zajišťovat kupříkladu různé kurzy pro dospělé.

„Je to však úkol dlouhodobý a nečekám, že ho vyřeším jako mávnutím kouzelným proutkem. Problémy byly, jsou a určitě budou. Není jednoduché najít recept na řešení některých z nich,“ doplnil.

(ver)

Ludgeřovice: Chtějí obec bez dluhů

Problémů je více, asi jako v každé obci. Taková jsou slova starosty Ludgeřovic Daniela Havlíka.

Jak uvedl, v současné době je to výstavba kanalizace, respektive připravování podkladů k její realizaci a shánění finančních prostředků. „Vzhledem k finanční náročnosti stavby nejsme schopni pokrýt tuto stavbu z vlastních finančních prostředků, takže sháníme dotace.

Chystáme pozemky k výstavbě rodinných domů, v běhu je developerská soutěž, která by měla vyřešit zástavbu lukrativních pozemků v samém centru obce,“ vysvětluje starosta se slovy, že stále řeší situaci okolo technické studie přeložky silnice I/56, která by velmi necitlivě zasáhla tamní odpočinkovou oblast okolo rybníků.

„Problémů je samozřejmě mnohem více, ale tyto jsou asi v současné době nejpalčivější,“ podotkl. Ve většině jmenovaných případů jde podle něj o dlouhodobou záležitost. „I když pevně věřím, že co se týče pozemků k zástavbě rodinnými domy, zde by se mohlo začít příští rok stavět. Obdobně by při souběhu všech příznivých okolností mohla začít zástavba pozemků v centru obce. Dlouhodobým problémem je zcela jednoznačně kanalizace přeložka silnice I/56,“ řekl.

A jak hodlají Ludgeřovice své problémy řešit? „Jako každá obec v okolí, i my řešíme nedostatek finančních prostředků. Na některé akce žádáme dotace, u větších akcí do hry vstupují developerské společnosti. Rozhodně se nechceme dát cestou zadlužování obce,“ odpověděl starosta.

(ver)

Větřkovice: Stav obecních cest

Žalostný stav obecních komunikací a dokončení rekonstrukce kulturního domu. To jsou podle starosty Větřkovic Dušana Lederera záležitosti, které obec nejvíce trápí. „Naši občané si jistě zaslouží infrastrukturu jako jiné větší obce či města. Rekonstrukci kulturního domu řešíme tak, že budeme v srpnu reagovat na výzvu z ROP,“ zmínil starosta.

Komunikace pak přijdou podle jeho slov na řadu až bude ujasněna otázka kanalizace v obci. „V letošním roce jsme žádali neúspěšně o dotaci na projektovou dokumentaci pro výstavbu kanalizace a čističky odpadních vod z rozpočtu kraje, počkáme na případnou další výzvu. Poté budeme moci zvažovat zpevnění obecních komunikací. Vše je ,,jenom“ o penězích a rozpočtovém určení daní pro malé venkovské obce,“ míní starosta.

Jak dále řekl, od září by měl pro jejich mikroregion pracovat projektový manažer. „Ten bude jistě spolupracovat se starosty mikroregionu a společně se snad podaří najít několik stejných problémů, které trápí většinu obcí našeho regionu,“ pokračuje Dušan Lederer.

Jako příklad jmenoval autobusové čekárny, chodníky, přechody pro chodce či veřejnou zeleň a její údržbu. „Náš region patří mezi ty, které nejméně čerpají finanční prostředky z různých fondů. Je to ale také dáno problémem neuvolněných starostů v malých obcích do 500 obyvatel a daňovou výtěžností pro tyto obce,“ zdůraznil.

Na závěr se nechal slyšet, že je optimista a tak věří, že se dané problémy podaří vyřešit tak, aby i jejich obec patřila k těm hezkým.

(ver)

Kobeřice: Peníze na dostavbu projektů

Kde vzít peníze na dostavbu komunitního centra, regeneraci školy a výstavbu čističky odpadních vod a následně vše stihnout realizovat v termínu. To je problém, který v současné době nejvíce trápí Kobeřice.

„Co se týká kultury, chybí nám v obci kulturní sál. Koncerty a podobné akce proto pořádáme buďto v kostele, nebo v tělocvičně,“ uvedl starosta Kobeřic Lubomír Vrbický. V souvislosti s tím zmínil, že prostory pro kulturní akce by chtěli do budoucna vybudovat právě v komunitním centru. „Je to rozestavěný obchodní dům z osmdesátých let v centru obce. Chtěli bychom ho dostavět a následně tam přestěhovat obecní úřad. Měly by tam být také knihovna a kulturní sál,“ pokračuje starosta.

„Letos máme rozpracováno několik projektů, největším je čistička odpadních vod. Na prováděcí projekt jsme v letošním roce získali dotaci. Následně budeme žádat o dotaci na samotnou realizaci projektu se kterou se počítá do roku 2010,“ dodal starosta.

Jak se dále zmínil, i na školu mají vypracováno několik projektů. „Máme v plánu nová okna, zateplení a výměnu topného systému,“ podotkl starosta se slovy, že co se regenerace školy týká, jsou to akce nad dvacet milionů a výše. Dalším a zřejmě ne posledním problémem jsou chodníky, ty by podle starosty už také potřebovaly opravit.

„Jelikož jsme ale větší obec, nedosáhneme na dotační tituly, ty jsou v tomto ohledu určeny především menším obcím, takže zde musíme počítat s co nejvíce vlastními prostředky,“ doplnil na závěr Lubomír Vrbický.

(mn)

Slavkov: Dořešení kanalizace

K prioritám v obci patří rozšíření kanalizačního systému a úprava místních komunikací i chodníků. „S výstavbou počítáme v letošním roce a peníze na ni máme naštěstí v obecním rozpočtu připraveny. Po dokončení prací dostaneme příspěvek ze Státního zemědělského intervenčního fondu. Úpravu komunikací a chodníků budeme zajišťovat z vlastních zdrojů,“ přibližuje aktuální plány starosta Vladimír Chovanec.

Silnice, procházející obcí, je frekventovanou výpadovkou na Olomouc a řidiči jí projížděli značnou rychlostí. „Proto jsme zakoupili přenosný radar a od dubna ho používáme. Bylo to dobré řešení, protože situace se už poněkud zlepšila,“ míní starosta Chovanec.

(jih)

Litultovice: Čistička odpadních vod

Obec dosud nemá svou čistírnu odpadních vod a hned tak ji zřejmě mít nebude. Důvodem jsou nejasné podmínky a ty zavinily, že tři zhotovené studie jsou nyní obci k ničemu. Další problém spočívá v nedokončené pozemkové úpravě a jeho řešení je rovněž během na dlouhou trať.

„Legislativní zmatky se táhnou už od roku 2002 a vytvářejí zatím neřešitelné stavy,“ trpce konstatuje starosta Jan Raida. Obec má v územním plánu vyznačenou podnikatelskou zónu, kterou je třeba dotáhnout do konce podle litery zákona.

Překážku tvoří zmíněná nedořešená pozemková úprava, která se týká rovněž i pozemků ke stavbě rodinných domků. V těchto problémech mohou obci pomoci jen pevné legislativní zásady, které zákonodárci dosud nevytvořili.

(jih)

Štítina: Topný systém ve škole

Základní škola v obci má zastaralý topný systém a obecní úřad podal letos žádost na poskytnutí dotace k jeho řešení. „Připravené jsme měli dvě verze – instalaci tepelných čerpadel nebo výměnu kotle na tuhá paliva za plynový. S žádostí jsme v dotačním titulu neuspěli, a proto zvolíme druhou variantu, kterou budeme financovat z obecního rozpočtu,“ říká starosta Štěpán Koník.

Další problém, který obec musí nějak řešit, je finančně dost náročné odkanalizování. Vedení nyní připravuje a sumarizuje podklady pro žádost o příspěvek z některého vyhlášeného dotačního titulu. „Počítáme s opravou stávající kanalizace a s jejím napojením na čistírnu odpadních vod v Háji ve Slezsku. Toto řešení je pro nás finančně výhodnější než výstavba vlastní čističky,“ dodává starosta Koník.

(jih)

Štěpánkovice: Bezohlednost, agresivita a sobeckost

Bezohlednost, agresivita a sobeckost nejen řidičů, ale i občanů všeobecně. To je podle starosty Štěpánkovic Bernarda Halfara problém, který zřejmě trápí více obcí, Štěpánkovice nevyjímaje.

„Markantně se to projevuje ve školách, do kterých přicházejí nevychované děti. Každý rodič by měl vědět, že dítě se dá vychovat do šesti let věku, pak už se dá jeho výchova pouze korigovat a vzdělávat,“ řekl Bernard Halfar a dodal: „Žáci, kteří ve škole mají kázeňské prohřešky, ale přitom doma mají, na co si vzpomenou, asi nemají motivaci a strach z trestů.“

Za další problém pak považuje obrovský nárůst byrokracie a s tím spojené povinnosti obcí a obecních úřadů. Také vymahatelnost práva je podle něj závažný problém. „Nastává období, kdy málokdo dodržuje základní poučku demokracie, která říká, že moje práva končí tam, kde začínají práva ostatních,“ míní starosta.

Toto všechno lze podle něj vysledovat už od devadesátých let. „Řešit uvedené problémy musí především představitelé tohoto státu zrušením řady nesmyslných zákonů a nařízení. Měli by si uvědomit, že oni mají sloužit ostatním. Bohužel opak je pravdou,“ dodal Bernard Halfar.

(mn)

Raduň: Splašková voda

Jedním z největších problémů, se kterým se obec v současnosti potýká, je odvádění splaškových vod. Ze septiku míří do silničního příkopu u vjezdu do obce a zahnívají v něm.

„Zápach bohužel představuje první dojem, který návštěvník ještě před příjezdem do naší upravené obce se zámkem získá,“ konstatuje starostka Ludmila Juráňová. Obecní úřad nečeká na zázrak a snaží se nepříjemnou situaci řešit. Projektová dokumentace na odkanalizování Raduně je rozjednaná a spolupracují na ní také Vršovice.

Záměr není levnou záležitostí, protože jen projektová dokumentace pro územní rozhodnutí přijde zhruba na jeden milion korun. „O peníze jsme žádali kraj, ale skončili jsme na pozici náhradníků. Předpoklad dokončení akce je v roce 2010, ale tímto termínem si moc jistá nejsem,“ dodává starostka Juráňová.

Dalším problémem je zvýšení dopravní bezpečnosti především v místech, kde se pohybují děti. „Nechceme čekat na to, až se něco stane. Uvažujeme proto o pořízení přenosného radaru, který by na větší bezpečnost mohl mít svůj vliv,“ říká Ludmila Juráňová.

(jih)

Sudice: Oprava ulice Luční

Stejně jako každou obec, i Sudice trápí hned několik problémů. Jak potvrdil tamní starosta Petr Halfar, vůbec dva nejžhavější jsou místní komunikace na ulici Luční a mateřská škola.

„Komunikace na ulici Luční je bez opravy již řadu let,“ zmínil starosta a dodal, že poté, co se na této ulici realizovala výstavba vodovodu, plynovodu, čističky odpadních vod a telekomunikací se podmínky provozu ještě více zhoršily.

„V současné době se snažíme přepracovat projekt tak, aby vyhovoval jak občanům, kteří zde žijí, tak i obci samé,“ řekl Petr Halfar. Hlavní problém je však ten, kde vzít na rekonstrukci finance, protože podle jeho slov se z evropských fondů na tyto akce čerpat moc nedá. „Ulice Luční je v dnešním stavu již několik let a nedivím se místním občanům, že jsou nespokojeni,“ dodal.

Druhým problémem je pak podle něj mateřská škola. „Ta stávající leží v klidném prostředí, ale současný stav nevyhovuje jak hygienickým normám, tak prostorovým,“ podotkl starosta s tím, že ji navštěvoval už on sám. „Od té doby už se několikrát opravovala. Dnes je již stav takový, jaký je,“ řekl Petr Halfar a dodal: „V současné době máme zpracovaný projekt na přemístění mateřské školy do prostor školy základní. Čekáme na výzvu z evropských fondů. Datum by mělo být zveřejněno o prázdninách letošního roku,“ dokončil starosta.

(mn)

3.6.2008 VSTUP DO DISKUSE
SDÍLEJ:

SERVIS

annonce-logo

Nabídky práce

+ Podat inzerát

Bankovnictví a finanční služby - Bankovnictví a finanční služby Obchodní zástupci 25 000 Kč

Obchodní zástupci OBCHODNÍ ZÁSTUPCE, ZÁSTUPKYNĚ V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ. Požadované vzdělání: úso (vyučení s maturitou). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 25000 kč, mzda max. 50000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: *KO: Toflová Irena, tel.: 724 438 168, e-mail: irena.toflova@tipa.eu, Požadujeme:, zájem a orientaci v moderních "chytrých" technologiích, standardní zkušenosti a znalosti s PC, samostatnost, znalost v oblasti prodeje, flexibilita, dynamický projev., Pracoviště Opava, nástup dle dohody., Náplň práce: hledání nových zákazníků a příležitostí (pracovní cesty), komunikace se stávajícími zákazníky, partnery, dodavateli, podpora nabízených produktů, vytváření podkladů.. Pracoviště: Tipa,spol. s r.o., Sadová, č.p. 2749, 746 01 Opava 1. Informace: Irena Toflová, +420 724 438 168.

Gastronomie - Gastronomie Vedoucí provozu 75 Kč

Vedoucí provozu v ubytování, stravování a pohostinství (kromě školních jídelen a menz) PROVOZNÍ. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 75 kč, mzda max. 85 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: KO: Němec Arnošt tel.: 608 736 220, PRACOVNÍ DOBA OD 10:00 DO 22:00, Vyučení v oboru výhodou., Vzdělání nerozhoduje, praxe výhodou. Nástup možný ihned. Pracoviště: Hospůdka Sklep, Hať , Předem volat a domluvit si schůzku.. Pracoviště: Arnošt němec - pracoviště, U Střediska, č.p. 627, 747 16 Hať u Hlučína. Informace: Arnošt Němec, +420 608 736 220.

Tvůrčí práce a design - Tvůrčí práce a design Fotograf, kamereman a 20 000 Kč

Umělečtí, reklamní fotografové FOTOGRAF -KA. Požadované vzdělání: úso (vyučení s maturitou). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 20000 kč, mzda max. 23000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: *Svůj strukturovaný životopis spolu s portfoliem fotografií (min. 10) zašlete na kariera@stoklasa.cz, do předmětu uveďte fotograf/fotografka., Požadujeme: zkušenosti s fotografováním v ateliéru (znalost zábleskových světel apod.), znalost práce s profesionální digitální zrcadlovkou (ovládání, nastavení), znalost úpravy fotografií v editačním SW., Nabízíme: pružnou pracovní dobu, možnost dalšího vzdělávání a rozvoje., Pracovní náplň: fotografování zboží na modelech, pro reklamní účely a marketingové kampaně. Spolupráce na videonávodech a úprava fotografií.. Pracoviště: Stoklasa textilní galanterie s.r.o., Záhumenní, č.p. 453, 747 21 Kravaře u Hlučína. Informace: , .

Doprava a logistika - Doprava a logistika Řidič skupiny B 18 000 Kč

Řidiči osobních a malých dodávkových automobilů (kromě taxikářů a řidičů dopravy nemocných a raněných) ŘIDIČ -KA DODÁVKOVÉHO VOZIDLA. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Nepřetržitý provoz, úvazek: . Mzda min. 18000 kč, mzda max. 30000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: KO: Romanovschi Petr, tel.: 725 245 003 - volejte 7:00 - 14:00 hod., e-mail: romanovschi@fbtlogistics.cz, Praxe v oboru vítána, dobrá pracovní morálka, zájem o řízení motorových vozidel, časová flexibilita - časově náročný provoz., Místo výkonu práce: celá ČR + státy Evropy, nástup dle dohody.. Pracoviště: Fbt logistics, s.r.o., Kolofíkovo nábřeží, č.p. 1364, 747 05 Opava 5. Informace: Petr Romanovschi, +420 725 245 003.


DOPORUČENÉ ČLÁNKY

Vláda ČR na návštěvě v Moravskoslezském kraji, 24. dubna 2018 v Ostravě, na snímku vlevo ministr Richard Brabec  s náměstkem hejtmana Jakubem Unuckou.
70

Ministr Brabec: S další miliardou na kotle zmizí z ovzduší tuny a tuny prachu

Ilustrační foto.

Kouč vedoucí Opavy změny neplánuje

Luděk Jurečka: Dalšího soupeře neřešíme, chceme finále

Zkušení hráči v play off ožívají. To je přesně i případ opavského křídelníka Luďka Jurečky. Ostřílený basketbalista byl jedním z hlavních tahounů Slezanů proti Olomoucku. Byl nejlepším střelcem svého týmu a Hanáky ničil především rychlopalbou trojek.

Muž odsouzený za vraždu poštovní úřednice ve Skřipově žádá obnovu procesu

Obhajoba zpochybňuje znalecký posudek týkající se pachových stop, které se staly hlavním nepřímým důkazem.

Záchytná stanice v Hlučíně je bez psů

Stanice ve městě pracuje kvalitně, což dokazuje to, že ji momentálně neobývá ani jeden pes.

Opava: stavba krytého bazénu se vrací do hry

Zastupitelé v pondělí odsouhlasili navýšení limitu částky určené na výstavbu nového krytého bazénu na 380 milionů korun bez DPH.

Vážení čtenáři,

náš web Deník.cz přechází kompletně pod zabezpečený protokol, který výrazně zlepší bezpečnost při procházení našich webů.

Z důvodu přechodu je nutné se znovu přihlásit k odběru upozornění na nejnovější zprávy - klikněte na tlačítko "Povolit", kterým si zajistíte odběr zpráv i do budoucna.

Děkujeme za pochopení.

POVOLIT