Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových totiž převedl na své odloučené pracoviště Opava a Bruntál celkem 27 pozemků z vlastnictví ČR, jejichž celková účetní hodnota převyšuje 1 milion korun.

Statutárnímu městu Opava tak bylo bezúplatně převedeno šest pozemků v katastrálních územích Opava–Předměstí, Kateřinky u Opavy, Držkovice a Vávrovice. Dalších dvanáct pozemků ve Vávrovicích, Opavě–Předměstí a Malých Hošticích převedl stát do vlastnictví obcí.

„Na základě žádosti získala také obec Brumovice bezúplatným převodem dva pozemky. Jeden je přímo v Brumovicích a druhý ve Skrochovicích,“ řekla k převodu vedoucí oddělení komunikace Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Jana Rennerová.

Podle našich informací bude na těchto pozemcích vybudována cyklostezka Slezská magistrála, která tak spojí Krnov, Úvalno, Brumovice, Holasovice, Opavu a Velké Hoštice.

Posledně jmenované Velké Hoštice od úřadu získaly čtyři pozemky a k úplnému výčtu je třeba dodat, že tři zbývající pozemky nově náleží Zemědělskému podniku Razová na Bruntálsku, kterému zde náleží právo hospodařit.

Markvartovice chystají nové parcely

Vesnický klid a pohoda pár kilometrů od Ostravy. To jsou Markvartovice. Není proto divu, že o výstavbu nových rodinných domků je zde obrovský zájem. A vedení obce na to reaguje. „Připravujeme novou lokalitu pro výstavbu rodinných domků, kterých by mělo vyrůst přibližně šedesát,“ řekl starosta obce Petr Pastrňák.

Z toho obec sama připravuje parcely pro sedmnáct z nich. Na pozemky, které Markvartovice získaly převodem od státu a které se brzy stanou parcelami, je už dnes zavedena elektřina. Celkem se jedná o tři hektary ležící mezi novou lipovou alejí a lesem.

„Rádi bychom nabídli tyto parcely hlavně mladým z Markvartovic, aby si vystavěli domy a zůstali v naší obci. Původně jsme přemýšleli o tom, že parcel uděláme více, ale pak jsme rozhodli, že raději nabídneme stavebníkům větší prostor okolo osmi arů než jen malé zahrádky okolo budoucích domků,“ říká starosta Pastrňák.

Zbývající parcely jsou v rukou soukromých vlastníků.