Plánů hodně, peněz málo

„V letošním roce chceme žádat minimálně o tři dotace z Regionálních operačních programů, a to na zřízení bezpečnostních prvků a opravu chodníků na ulici Hlavní, přemístění mateřské školy do prostoru základní školy a rekonstrukci obecního úřadu,“ zmínil například sudický starosta Petr Halfar. Prestižní je podle jeho slov také rekonstrukce ulice Luční. „Z vlastních zdrojů na to ale nemáme a neumíme se zatím napasovat s tímto projektem na žádný dotační program. Dále bychom určitě chtěli vybudovat nějaké nové dětské hřiště, zateplit panelové domy či opravit střechu další obecní budovy. Plánů má jistě každá obec hodně, ale peněz málo,“ nechal se slyšet starosta.

V Dolních Životicích, jak potvrdil starosta Jaroslav Vaněk, požádali pro rok 2009 o dotaci na splaškovou kanalizaci v délce asi čtyři kilometry v hodnotě osmatřicet milionů korun. „Pokud dotaci dostaneme, máme práci na její realizaci včetně zajištění přípojek k rodinným domkům na celý rok. Mimo tento úkol chceme provést regeneraci známé lípové a kaštanové aleje okolo kaple sv. Salvatora na okraji obce,“ zmínil starosta.

Chtějí zrekonstruovat zdravotní středisko

Jak uvedl bolatický starosta Herbert Pavera, plány obce pro letošní rok vyplývají jednak ze Strategického plánu obce Bolatice, jednak z Akčního plánu a budou se naplňovat i díky tomu, jak se podaří získávat dotace z Evropské unie, kraje nebo státu. „Samozřejmě že máme v plánu i určité akce. Jedná se především o dokončení zateplení budov základní a mateřské školy, dále generální rekonstrukce severního pavilonu základní školy. Všechny tyto akce jsou v hodnotě díla přibližně třiatřicet milionů korun, z čehož je 92%dotace Evropské unie a státu,“ uvedl starosta s tím, že by rádi zahájili také rekonstrukci zdravotního střediska, na kterou žádají dotaci z regionálních operačních programů ve výši jedenáct milionů korun.

„Celkové náklady tedy přes 12 milionů. Chceme také pokračovat v opravě chodníků a opravě místních komunikací. Rádi bychom dokončili také chodník na Borovou, abychom zvýšili bezpečnost chodců. Také plánujeme výstavbu dětských hřišť a sportovišť, výsadbu zeleně a podobně,“ pokračuje Pavera. „Plánujeme nejenom investiční akce, ale také akce pro občany. Chceme se s nimi nadále více setkávat. A chceme dále ve spolupráci s občany a spolky realizovat náš bohatý kulturně-společenský život,“ řekl starosta a dodal: „Věříme, že i nějak zúročíme naše zkušenosti s rozvojem obce i vítězství v soutěži Vesnice roku k tomu, abychom ještě více propagovali naši krásnou obec.“

Nejdůležitější projekt je obecní dům

Rohov patří mezi nejmenší obce na Hlučínsku. Proto i jeho rozpočet v návaznosti na aktivity je každoročně malý. „Nezbývá nám, než na své rozvojové investiční, ale i neinvestiční projekty hledat nejrůznější dotační programy. V minulosti se nám podařilo takřka na všechny projekty dotace získat,“ uvedl starosta Daniel Procházka. A co by tedy v Rohově tento rok rádi stihli? „V prvé řadě je to náš největší a v tuto chvíli nejdůležitější projekt, a to Obecní dům v Rohově. Tato stavba nám má vyřešit hned několik existenčních problémů v obci,“ pokračuje starosta. V multifunkčním domě je podle jeho slov totiž počítáno se zázemím nového obecního úřadu, zasedací místností, knihovnou s veřejně přístupným internetem, klubovnou pro zájmové spolky obce, ale také se společenským sálem, který v obci nemají, s požární zbrojnicí a dále se zázemím pro technicko-hospodářský dvůr.

„Druhým projektem jsou stavební úpravy stávajícího zázemí sportovního klubu. Stavebními úpravami hodláme vytvořit sportovní zázemí pro cvičení všech vrstev obyvatel naší obce,“ řekl Procházka. „Dalším projektem je nedávno schválený investiční záměr výstavby jednopruhové komunikace do polského města Krzanowice, nebo účast ve společném projektu Sdružení obcí mikroregionu Hlučínska–západ, kterým je výstavba dětských a multifunkčních dětských hřišť,“ dodal na závěr.