Problém je podle starosty Štěpánkovic Bernarda Halfara v tom, že obce, jako je ta jejich a menší, dostávají na jednoho občana s trvalým pobytem daleko menší díl daňových výnosů než města.

„Největší rozdíl je u čtyř našich největších měst, tedy Prahy, Plzně, Ostravy a Brna. Obhájci stávajícího systému tvrdí, že všechna města zajišťují občanům z venkova jistý servis, který takto hradí z vyšších daňových příjmů. Proti tomuto tvrzení nic nemám, ale rozdíl nemůže být tak markantní,“ míní starosta a uvádí několik příkladů:

„V naší obci je činných devětadvacet spolků a organizací, ve kterých vyvíjí svou činnost asi devět set padesát občanů. Obec tyto spolky podporuje finančně tím, že mezi ně rozdělí několik set tisíc korun.

V jednom blízkém městě dostává městskou podporu jeden spolek třikrát vyšší než všechny naše spolky. Město si to může dovolit,“ řekl Halfar s tím, že stát po obcích vyžaduje nové a nové výkazy a uvaluje na obce nové povinnosti.

„S úhradou nákladů, které jsou spojené s touto činností, je stát laxní. Po vstupu do Evropské unie se roztrhl pytel s poskytováním dotací. Města si klidně s ohledem na svůj rozpočet dovolí zaměstnat specialisty na tuto činnost,“ pokračuje Halfar.

Víc příznivců venkova do parlamentu

Vedení města se pak podle jeho slov může věnovat řízení města. „Obce si ze svých příjmů nemohou dovolit zřídit investiční, majetkové a ekonomické odbory. Všechnu tuto činnost vykonává starosta a místostarosta s několika úředníky obecního úřadu,“ podotkl.

Jak dále zmínil, pokud se jim už podaří nějakou dotaci získat, mají problém s její realizací. „Banky nám odmítají poskytnout překlenovací úvěr. Dotace jsou vypláceny až po realizaci projektu a obec musí zajistit její profinancování,“ objasnil starosta a dodal:

„Stávající systém přerozdělování daňových výnosů mezi města a obce jednoznačně zvýhodňuje města. Doufám, že v novém parlamentu po podzimních volbách zasedne víc příznivců venkova, kteří zastaví postupný úpadek venkovských oblastí.“

Nepotřebuje to komentář

Také Mikolajice se nedávno označily za diskriminovanou obec. „Když byly deště, tak nám cedule spadla. V současné době se však vyrábí nová, která bude umístěna na obecním úřadě. Neustále se k tomu hlásíme,“ uvedl starosta Mikolajic Martin Krupa.

Vyjádřit svůj nesouhlas se rozhodli také v Litultovicích. „Myslím si, že to nepotřebuje komentář. Mělo by se s tím něco udělat,“ podotkl tamní starosta Jan Raida.