V poslední době se situace na trhu práce zhoršuje a dochází k výraznému poklesu poptávky po pracovní síle.

„Snažíme se tento úbytek alespoň částečně kompenzovat podporou vzniku nových a třeba i krátkodobých pracovních příležitostí pro uchazeče o zaměstnání ve veřejném sektoru. Za velmi důležité považujeme vytváření veřejně prospěšných prací v každé obci,“ míní ředitelka opavského úřadu práce Jarmila Mateřanková.

Pro své obce a města vypisuje Moravskoslezský kraj každoročně několik dotačních titulů. „Do jejich pravidel se po dohodě s pracovními úřady snažíme postupně zapracovat takové motivační prvky, které by žadatele o tyto programy motivovaly k vytváření veřejně prospěšných prácí nebo veřejné služby pro nezaměstnané,“ vysvětluje náměstek hejtmana Marian Lebiedzik spolupráci úřadů v praxi.

Motivací by měl být i nedávno vyhlášený dotační program pro obce do 2 500 obyvatel s názvem Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2010.

Na jeho zajištění vyčlenil kraj pro příští rok ze svého rozpočtu 36 milionů korun a finančně budou zvýhodněni ti žadatelé, kteří využívají veřejně prospěšné práce nebo veřejnou službu. Pokud provádí oba tyto programy současně, bude jejích finanční zvýhodnění ještě výraznější.

Obec může získat až o dvacet procent vyšší krajskou dotaci, což představuje až 100 000 korun.