Tak s těmito otázkami oslovila redakce představitele některých obcí Opavska. To, že se jedná o věc skutečně komplikovanou, potvrdil hned jeden ze starostů, a sice Petr Halfar ze Sudic.

Vše záleží na dotacích

„Nedávno jsem navštívil seminář dětská hřiště a můžu říct, že tolik povinností vyplývajících ze zákona pro provozovatele dětských hřišť mnohé provozovatele odradí od výstavby nového dětského hřiště, a to se ještě nebavíme o financování těchto hřišť,“ řekl starosta.

Jak se dále zmínil, v Sudicích mají celkem tři dětská hřiště, která vznikla již před více lety. „Jedno se již nepoužívá vůbec, je v prostorách uzavřené restaurace, další máme v mateřské škole a třetí, které je nejvyužívanější, je u fotbalového hřiště,“ dodal se slovy, že hřiště jsou udržovaná, provádějí se na nich opravy, údržba a nátěry, nemodernizují se však.

Zmíněné práce se hradí z rozpočtu obce. „Nové dětské hřiště se u nás v obci dlouho nebudovalo. Nedávno jsme žádali dotaci na dětské hřiště přes společnost ČEZ, kde jsme bohužel se žádostí neuspěli,“ podotkl Petr Halfar a dodal: „Do budoucna máme v plánu přestěhovat mateřskou školu do prostor základní devítileté školy. Zde bychom chtěli v rámci projektu vybudovat nové dětské hřiště, bude ovšem záležet na úspěšnosti při získání dotace. Teď jsme ve fázi dopracování projektu.“ Dětská hřiště v Sudicích jsou podle starosty využívána v hojné míře.

Nejsou plně spokojeni s možnostmi

Starosta Dolních Životic Jaroslav Vaněk na otázku, jestli u nich v obci dětská hřiště mizí, protože na ně obce nemají dostatek financí, odpověděl následující: „V naší obci dětská hřiště nemizí, se společenskými organizacemi se snažíme vytvářet nová. Přesto nejsme plně spokojeni s možnostmi vyžití zvláště pro mládež.“

Nedávno zde bylo otevřeno nové hřiště u základní školy, které slouží škole, školní družině i veřejnosti. Co se týká financování, obdržela obec dotaci ze státního rozpočtu. Také podle něj jsou hřiště v obcích využívána, a to nejen dětmi.

Plánují stavbu dalších dvou hřišť

Kobeřičtí jsou v tomto ohledu na tom o něco lépe. Rodiče s dětmi zde mohou využít hned sedmi dětských hřišť a dvou při mateřské škole. Potvrdil to tamní starosta Lubomír Vrbický s tím, že každoročně doplňují a obnovují prvky z rozpočtu. Návštěvnost hřiště je pak podle něj uspokojivá, ve výhledu je dokonce stavba dalších dvou hřišť.

Stará hřiště nevyhovují platným normám

Také v Bolaticích budují nová hřiště pro děti, protože ta stará už nevyhovují platným normám. Zmínil to starosta Bolatic Herbert Pavera. „V areálu školy a školky máme celkem nové prolézačky, staré asi tři a pět let, na ulici Hornická máme dva roky staré hřiště, které letos dokončíme,“ řekl starosta a doplnil, že před dvěma lety částečně vybudovali hřiště na ulici Družstevní. To by mělo být dokončeno v příštím roce.

„V současné době jsme dokončili dětské hřiště v areálu fotbalového hřiště a ještě letos vybudujeme malé hřiště v areálu Mateřské školy Borová a větší v areálu bývalé skládky na Borové,“ upřesnil Herbert Pavera se slovy, že do budoucna počítají ještě s vybudováním asi tří menších dětských hřišť.

Jak starosta uvedl, na jedno hřiště získali část financí ve výši 150 tisíc korun od sponzora, na všechna ostatní pak přispívá obec. Na otázku, jestli jsou hřiště v Bolaticích navštěvována, odpověděl starosta toto: „Myslím si, že ano, i proto je renovujeme a rozšiřujeme.“

Certifikované prvky dosahují neuvěřitelných částek

Daniel Havlík, starosta Ludgeřovic, se nechal slyšet, že u nich v obci klasické dětské hřiště nemají, tedy pokud nepočítá ta při mateřských školách. „Samozřejmě bychom nějaké hřiště podobného typu vybudovali, nabídky v tomto směru dostáváme, je však pravdou, že certifikované prvky na dětská hřiště občas dosahují až neuvěřitelných částek a risknout výstavbu dětského hřiště za sice levnější finance, ale bez certifikace si nikdo vzhledem k současných právním předpisům nedovolí,“ konstatoval.

Hřiště vybudovali z vlastních zdrojů

Ani v Píšti neměli až do roku 2006 veřejné dětské hřiště, vyjma neveřejného u mateřské školy. „Obec Píšť se již v roce 1998 rozhodla, že veřejné dětské hřiště v naší obci vybuduje a zařadila tento záměr mezi své priority pro následující období. Za tímto účelem pořídila pozemek o celkové výměře zhruba tisíc metrů čtverečních v těsné blízkosti nové základní školy nákupem od soukromého vlastníka,“ vysvětlil starosta obce Píšť František Jaroš.

Jak dále podotkl, z vyhlášených dotačních programů se jim však nepodařilo tento záměr uskutečnit. „Zastupitelstvo obce Píšť proto rozhodlo v průběhu roku 2006 vybudovat za zhruba šest set tisíc korun, bez nákladu na pořízení pozemku, veřejné dětské hřiště z vlastních finančních zdrojů,“ dodal František Jaroš. Veřejné hřiště v Píšti má v současné době devět herních prvků a podle starosty je hojně navštěvováno, a to nejen rodiči s dětmi, mateřskou školou v Píšti, ale i cizími návštěvníky.