V prosinci 2021 byla schválena technicko-ekonomická studie této stavny na Opavsku a loni v březnu se začalo pracovat na EIA, tedy na tom, jaké dopady bude mít obchvat na životní prostředí. Šlo o takzvanou malou EIA, přičemž její výsledky se setkaly s kritikou v Ludgeřovicích, především proto, že posudek prý zcela ignoroval přítomnost chráněných rostlin a živočichů v oblasti Ludgeřovických rybníků.

V desítkách obchodů řetězce Kaufland po celé republice se platí za toaletu.
Někde ano, někde ne. Jak je na tom Opavsko? Kaufland v ČR zavádí placené toalety

Právě tudy měla trasa vést. EIA se tedy bude zpracovávat znovu, už ve větším provedení. „Hodně lidí z Ludgeřovic se proti malé EIA postavilo, dali tam výhrady, proto se musí připravit velká EIA. Ta nabídne více variant, bude respektovat životní prostředí,“ potvrdil Deníku starosta Bolatic, senátor a zároveň předseda Sdružení obcí Hlučínska Herbert Pavera.

Ptáci, žáby i vydra

Podle starosty Ludgeřovic Daniela Havlíka je lokace Ludgeřovických rybníků jen jedním z problémů, které v obci k obchvatu na Opavsku mají.

„Co se rybníků týká, zpracovávali jsme podrobný posudek na chráněné živočichy, protože tam zrovna probíhala revitalizace rybníků, kterou jsme dokončovali v únoru. Máme tam celou řadu chráněných rostlin a živočichů, které nám ještě potvrzoval kraj, posudek jsme vypracovávali dohromady s Agenturou pro ochranu přírody a krajiny. Vše jsme museli zmapovat, určit, jakým způsobem budeme postupovat, transfery a podobně. Například jsme museli zajistit podmínky pro život škeble, zkrátka aby i při bagrování a úpravách rybníků byly zaručeny podmínky pro život živočichů. Hnízdí u nás ptáci, žijí zde druhy žab. A kupodivu v malé EIA nejsou. My máme oficiálně potvrzené, že je tady na tom území máme, na druhou stranu jsme ze zprávy malé EIA zjistili, že se tady ti živočichové nevyskytují. My na to disponujeme posudkem a druhá strana pak řekne, nic tam nemáte. To tedy byla jedna z věcí, kterou jsme rozporovali,“ popisuje Deníku Daniel Havlík.

Stavba západní části severního obchvatu města. Červenec 2023.
Obchvat v Opavě. První řidiči se po něm projedou v září. Už teď je kamiónů méně

V Ludgeřovicích tedy budou požadovat, aby byla přítomnost chráněné flóry a fauny do EIA zanesena. „Protože my prostě víme, že tam ti živočichové jsou. Dokonce tady máme i vydru,“ pokračuje starosta. Pro obec je tedy žádoucí, aby trasa obchvatu rybníky minula a do biotopu nezasáhla.

„To je ale jen jedna z věcí. Další je, že mí předchůdci už někdy před více než dvaceti lety souhlasili s dvoupruhem a navrhovanou rychlostí 90 kilometrů v hodině jako výhledovou. Dnes se bavíme o úplně jiných parametrech cesty, jiných rozměrech, jiném záboru, to je prostě kvalifikačně úplně jiná cesta, například návrhová rychlost je 110 kilometrů v hodině. V okamžiku, kdy máme dvoupruh nám bylo najednou dokonce tvrzeno, že přes obec prý nejezdí ani patnáct tisíc vozidel denně. Přitom dříve říkali, že je jich daleko více. Těch rozdílů a nesrovnalostí je tam zkrátka celá řada,“ dodává Daniel Havlík.

Hotovo za rok?

Aktuálně připravuje Ředitelství silnici a dálnic výběrové řízení na vypracování velké EIA. „To by mělo být dokončeno za pár týdnů a velká EIA by měla být zpracována snad do konce dubna příštího roku 2024. Pak se bude EIA projednávat na kraji s možností vyjádření i veřejnosti. Věříme, že do konce roku 2024 to bude hotové. Zároveň Sdružení obcí Hlučínska nechává zpracovávat záměry projektů staveb na trase I/56 Opava – Ostrava u firmy SHB Ostrava, pracovní schůzku k záměrům máme 1. srpna,“ upřesňuje Herbert Pavera s tím, že na každém jednání sdružení jsou starostové a starostky o stavu přípravy obchvatu informováni.

To, že by se stavba obchvatu mohla kvůli nežádoucímu postoji samospráv a dalších subjektů zabrzdit nebo úplně zrušit, je podle něj možné. „Samozřejmě, že to mohou blokovat nejen Ludgeřovice, ale i občané a občanské iniciativy, ale na to mají právo. Stejně jako má právo budoucí investor udělat vše pro to, aby se stavba začala realizovat,“ konstatuje Pavera.

Hasiči z Opavy vyjížděli na Stříbrné jezero. Připomněli první pomoc u vody

Se dvěma promile přijel na benzinku u výpadovky na Opavu. Zaparkoval u strážníků

Dvě zraněné děti při nehodě automobilů na Opavsku. Zasahoval také vrtulník

K TÉMATU

Jak bude obchvat Hlučínska vypadat

Obchvat Hlučínska má za úkol odklonit osobní i nákladní dopravu mimo silnici I/56. S obrovským množstvím aut se potýkají zejména Malé Hoštice, Velké Hoštice, Kravaře, Dolní Benešov, Kozmice a Hlučín. Stavba přeložky má být rozdělena na tři etapy, přičemž jí předchází i etapa nultá, což je most přes Odru a most na prodloužené Místecké přes dálnici D1.

„Ano, tři etapy platí, takto máme i objednané záměry projektů, mimo most. Nultou etapou je nový most, který je prioritou i pro Ředitelství silnic a dálnic,“ upřesňuje starosta Bolatic, senátor a zároveň předseda Sdružení obcí Hlučínska Herbert Pavera.

Návěs kamionu, ve kterém byli migranti.
Kamion z Turecka vezl čtrnáct migrantů. Na Opavsku je zadržela policie

Zmíněnými třemi etapami jsou Ostrava – Hlučín, Hlučín – Dolní Benešov a Dolní Benešov – Opava. Etapy mohou být realizovány i nezávisle na sobě. V Opavě bude přeložka začínat na rondelu, který je součástí východní části severního obchvatu města a povede k mimoúrovňové křižovatce, která je navržena v Dolním Benešově před odbočkou na Bolatice. Odtud bude silnice pokračovat na mimoúrovňovou křižovatku do Hlučína, ta má vyrůst v místě stávající silnice II/469 ve směru na Hať mezi Hlučínem a Darkovičkami. Poslední úsek pak povede od této hlučínské křižovatky a napojí se na Petřkovickou ulici prostřednictvím nového tříramenného rondelu. Obchvat je dlouhý 27,3 kilometru, má být dvouproudový, mimo jiné s devětatřiceti mostními objekty. Náklady na obchvat Hlučínska se mají vyšplhat až na devět miliard korun bez DPH.