Obchvat v délce osmadvaceti kilometrů bude procházet dvanácti katastrálními územími. Od zahuštěné dopravy uleví hlavně Velkým Hošticím, Kravařím, Dolnímu Benešovu, Kozmicím, Hlučínu a týká se i Ludgeřovic. „Tříetapové stavbě předchází takzvaná nultá etapa. Je vedena pod názvem I/56 Petřkovice – Ostrava. Konkrétně se jedná zejména o most přes Odru a most na prodloužené Místecké přes dálnici D1. S přípravou nulté etapy by se mělo pokračovat po ukončeném řízení EIA,“ řekl Deníku Miroslav Mazal z tiskového oddělení ŘSD.

Obchvat Hlučínska se bude stavět na tři etapy. Ostrava – Hlučín, Hlučín – Dolní Benešov a Dolní Benešov – Opava. „Mohou být připravovány a realizovány nezávisle na sobě,“ doplnil Mazal.

V Opavě bude přeložka začínat na rondelu, který je součástí východní části severního obchvatu města, a povede k mimoúrovňové křižovatce, která je navržena v Dolním Benešově před odbočkou na Bolatice. Odtud bude silnice pokračovat na mimoúrovňovou křižovatku do Hlučína, ta má vyrůst v místě stávající silnice II/469 ve směru na Hať mezi Hlučínem a Darkovičkami. Poslední úsek povede od této hlučínské křižovatky a napojí se na Petřkovickou ulici prostřednictvím nového tříramenného rondelu.

Přesně 27 kilometrů a 260 metrů dlouhý obchvat bude dvouproudový, se sedmi mimoúrovňovými křižovatkami a devětatřiceti mostními objekty. Z toho jednadvacet jich bude nad přeložkou a osmnáct na samotné přeložce I/56. „Se zahájením prací se při optimální variantě přípravy počítá v těchto letech: nultá etapa v roce 2027, etapa Ostrava – Hlučín v roce 2029, etapa Hlučín – Dolní Benešov v roce 2031 a etapa Dolní Benešov – Opava v roce 2033. Časový horizont je závislý na řízení EIA a dalších souvisejících okolnostech,“ upřesnil mluvčí Miroslav Mazal. Náklady na stavbu obchvatu Hlučínska se podle předpokladu z roku 2021, který vychází z technické studie, mají vyšplhat na devět miliard bez DPH.