Obyvatelé protestují a návrh trasy v současné podobě zamítlo i obecní zastupitelstvo, které však navrhlo také možnost jiné trasy. Tato navržená trasa byla už projednána s hlavním architektem města Ostravy i s hejtmanovým náměstkem pro dopravu Pavlom Lukšou.

„Plánujeme ještě další jednání, které se na Krajském úřadu uskuteční počátkem července. Na něm by měl být stanoven vhodný postup. Navrhujeme projednat vedení trasy přeložky I/56 v jiném koridoru, vedoucím téměř mimo klidovou zónu s rybníky, a chceme o tomto řešení diskutovat,“ říká starosta Daniel Havlík.

Vzhledem ke skutečnosti, že nový návrh by vyžadoval změnu územního plánu Ostravy i kraje, musí se k této záležitosti, která je pro obyvatele Ludgeřovic velmi citlivá, vyjádřit ostravské i krajské zastupitelstvo na některém z podzimních jednání.