Aby se tak ovšem skutečně mohlo stát, je nutné provést adaptaci interiéru a repasi některých architektonických prvků budovy. Vzhledem k tomu, že objekt je jednou z opavských památek, stavební úpravy nebudou radikální a budou respektovat architektonická řešení interiéru. „Úpravy navrhl architekt Ivo Klimeš, který již má zkušenosti s rekonstrukcemi památek,“ sdělila Irena Šindlerová, která projekt vzniku obecního domu koordinuje. „Budovu čeká jen jeden citelnější zásah, a to vytvoření bezbariérových vstupů,“ pokračuje Šindlerová. Momentálně je celá záležitost ve fázi vytváření projektové dokumentace.

Nejdůležitějším prvkem přízemí by měl být společenský sál, ten by měl poskytovat prostor například pro slavnostní předávání vysvědčení, nebo pro hudební produkci komorního charakteru. „Sál by také mohl posloužit k prezentaci všech opavských purkmistrů,“ dodává Šindlerová. Kromě klubových prostor, jednacích síní, přednáškového sálu a literární čajovny má na terase budovy vzniknout nová kavárna, do které povede zvlášť schodiště z boční strany. Výrazným prvkem bude také stálá expozice o historii Opavy, jejíž součástí by měly být i archeologické nálezy, a multimediální galerie.

Najdou ale nové prostory využití, přestože v blízkosti centra existují sály v knihovně Petra Bezruče, minoritském klášteře a v nedalekém Kulturním domě Na Rybníčku? „Prostor je natolik variabilní, že si uplatnění rozhodně najde. Nebojím se, že by nebyl využíván,“ uzavřela Irena Šindlerová.