Děti rodičů ve složité finanční situaci budou mít na základních školách zajištěny obědy. Prostřednictvím projektu Obědy pro děti, který iniciovala společnost Women for Women, se peníze na jídlo dostanou přímo k žákům bez rizika zneužití.

„Pedagogičtí pracovníci jednotlivých škol sami vytipovali ty, kteří pomoc potřebují a splňují i kritéria projektu. Poté podali na náš odbor žádosti. Organizace Women for Women vyhledala poskytovatele daru, konkrétně společnost Bidvest Czech Republic. Ta v Opavě provozuje jak své distribuční sklady, tak i jednu z výrobních továren a patří mezi nejvýznamnější dodavatele potravin pro školní jídelny,"uvedla vedoucí odboru školství Andrea Štenclová.

Společnost Bidvest podpořila projekt bezmála sto sedmdesáti tisíci, díky kterým bude mít osmačtyřicet žáků zajištěny obědy do konce školního roku. „Součástí firemní strategie je i finanční podpora projektu, který považujeme za transparentní a dobře vedený. Líbí se nám, že na výběru potřebných dětí se podílí sama škola a její učitelé, kteří žáky osobně znají a jsou také obeznámeni s jejich rodinnou situací," uvedl generální ředitel společnosti Bohumil Volf.

Pomoci ale může každý, fyzické osoby, organizace nebo firmy. Finanční podporu je možné zaslat na transparentní účet nadace obecně prospěšné společnosti Women for women vedený pod číslem 888555999/5500.

Podle průzkumu organizace si obědy ve školní jídelně nemůže dovolit každá desátá rodina a opodstatněnost akce dokládá i fakt, že během srpna přicházelo k rukám pracovníků Women for women až padesát žádostí denně.

Od léta je v projektu zapojena také Základní škola Miroslava Tyrše v Hlučíně. „Škola podala žádost, která byla úspěšná. Děti, které splňují podmínky projektu, tak mají obědy zaplaceny," uvedla ředitelka základní školy Ivana Staňková.

„U těchto dětí vnímáme problémy i v dalších oblastech. Nemívají do školy svačiny, chybí jim školní pomůcky, které musí rodiče kupovat, neúčastní se školních aktivit, na které musí finančně přispívat," doplnila na závěr Staňková.