Jinými slovy se bude moci určitý počet lidí měsíčně přes telefon nebo internet objednat na magistrát na přesnou hodinu a vyhne se tak dlouhému čekání na výdej či žádost o nové osobní doklady. Ačkoli se po vzoru jiných měst v republice k zavedení tohoto systému chystá i Opava, budou si na něj místní obyvatelé muset ještě chvíli počkat. Priority nyní totiž ležely jinde.

„O zavedení objednávkového systému se uvažovalo i v Opavě. Nicméně v této chvíli bylo nutné vynaložit nemalé finanční prostředky na zřízení dvou fotokabin," sděluje tisková mluvčí opavské radnice Lada Dobrovolná.

Zároveň ovšem dodává, že na systém se ptají i někteří občané, a město jej tak momentálně už řeší. V každém případě se bude jednat o náročnou operaci, a to jak technicky, tak finančně. Do budoucna má ale začít fungovat s téměř naprostou jistotou.

„Se zavedením objednávkového systému se určitě počítá. Je jednou z řešených funkcionalit v rámci Projektu 09. Termín nelze přesně říci, ale dělá na tom jeden z týmů určených na akce sdružené právě ve zmíněném Projektu 09," uvádí vedoucí odboru vnitřních věcí na opavském magistrátu Petr Sordyl. Pokud se stav na odboru evidence obyvatel, občanských průkazů a pasů radikálně nezmění k lepšímu, bude rozhodně další pomůcka pro lidi jen přínosem.

Jak se totiž přesvědčila redakce na vlastní oči, zapojení dvou nových fotokabin zatím pomohlo jen mírně a dlouhé fronty a hodinová čekání jsou zde stále na denním pořádku.