Obnova jezera odstartovala v červenci 2020, předcházelo jí dvanáct let plánů a příprav. Když začala, znamenalo to stopku pro rekreanty, rybáře, sportovní kluby a pole museli vyklidit i pořadatelé kulturních a společenských akcí. První etapa revitalizace, která spočívá v zajištění protipovodňově ochrany, už brzy skončí. Konkrétně 30. června.

„Těžbou štěrkopísku došlo k devastaci přírody a krajiny. Původně meandrující tok řeky Opavy byl přeložen a narovnán, došlo k ovlivnění režimu spodních vod a byly zlikvidovány vzrostlé stromy, louky a tůně, které sloužily jako úkryt pro zvířata a ptáky. Projekt sanace, rekultivace a revitalizace po těžbě se vztahuje na rozsáhlé území v lokalitě jezera. Jde o zajištění protipovodňové ochrany, přeměnu bývalého dobývacího prostoru štěrkopísku, odstranění ekologických škod a obnovu přirozeného vodního režimu,“ shrnula pro Deník mluvčí Hlučína Kristina Skulinová.

Hotové už jsou veškeré vodohospodářské stavby, včetně zvýšení hrází na řece Opavě nad stoletou vodu, úpravy potoka Vařešinky a břehů na jezeře. Opravil se také most na silnici mezi Jilešovicemi a Kozmicemi, vznikly dvě nové lávky pro chodce a cyklisty. První etapu revitalizace štěrkovny platí hlavní investor, kterým je Ministerstvo financí.

„Město Hlučín zároveň připravuje podklady pro druhou etapu projektu. Předání podkladů pro zadání veřejné zakázky předpokládáme na podzim,“ uvedla Kristina Skulinová. Druhá etapa má být developerská. Její součástí bude oprava zničených cest a infrastruktury, vybudování chybějících chodníků nebo obnova krajiny a zeleně.

Také během letošní rekreační sezony se mohou návštěvníci hlučínské štěrkovny těšit na novinky. „Vybuduje se zábradlí do vody, travnaté hřiště pro fotbal a zázemí pro plavčíky na hlavní pláži. Dojde také k opláštění chatek a rozšíření prodejních stánků,“ prozradila mluvčí.

Areál jezera se pro veřejnost otevře 15. května, koupaliště bude v provozu od 16. června. Do předprodeje půjdou permanentky se slevou, znovu se má otevřít vstup u autokempu.