Kácení a nová výsadba stromů v Městských sadech. Tento záměr musí město Opava zatím odložit. Neobdrželo totiž očekávanou dotaci, která by mu mohla pomoci plán uskutečnit.

„Město požádalo o dotaci na projekt, a ta byla zamítnuta. Finanční prostředky rozdělovala Agentura ochrany přírody a krajiny Ostrava (AOPK) ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí,“ uvedl Karel Kovalčík z odboru životního prostředí opavského magistrátu.

Jeho slova potvrdil i Petr Šnejdar z oddělení rozvoje města. „Žádost o dotaci na revitalizaci zeleně v Městských sadech budeme znovu předkládat v roce 2009. V současné době přepracováváme celý projekt tak, aby byl více v souladu s představami AOPK,“ uvedl Šnejdar.

Právě tato agentura projekt nepustila dál. Důvodem měl být příliš velký objem kácení. Podle Šnejdara však projekt zahrnoval dřeviny, které bylo opravdu nutné kácet. „Přesto jsme se rozhodli, že projekt přepracujeme. Doplníme jej o další studie, zkoumající výskyt druhů ptáků, rostlin a hmyzu v sadech, které zajistí odbor životního prostředí,“ upřesnil Šnejdar.

Právě na rozsah kácení dřevin v sadech upozornili happenigem 20. dubna letošního roku členové občanského sdružení Za Opavu. „Jedním ze záměrů akce bylo vizualizovat v daném prostoru rozsah toho, co je dosud pouze na papíře v rámci připraveného projektu,“ uvedl tehdy k akci člen sdružení Za Opavu Tomáš Skalík.

Na tuto akci reagoval sám autor projektu, zahradní architekt Petr Ondruška. „Stromy, které lidé z občanského sdružení označili, nejsou velmi často ty, které označil ke kácení projekt. Tedy zřetelně: v označení stromů jsou chyby, a to někdy dost zásadní,“ reagoval na zmíněný happening.

Podle jeho slov se ale nakonec společná schůzka se zástupci sdružení neuskutečnila a zůstalo jen u výměny několika dopisů. „Rozešli jsme se ale víceméně v přátelském duchu,“ poznamenal. Skutečnost, že plánovaná schůzka nakonec neproběhla, potvrdil také Tomáš Skalík.