Nepomohla petice ani připomínky občanů či organizací, které na úřad doputovaly. Předmětem náruživých diskuzí se stal asi dva a půl kilometru dlouhý úsek vedoucí soukromou oplocenou oborou po pravém břehu řeky Moravice. Jde o neoznačenou „veřejnou“ cestu. Dříve tudy vedla oficiální cyklostezka, ale před deseti lety byla přesunuta na levý břeh. I tehdy byl jedním z iniciátorů vlastník obory, společnost Opavská lesní a.s. 

O kompletní uzavření v minulých měsících společně usilovala jako uživatel honitby Opavská lesní a.s., držitel honitby Honební společenstvo Březová Obora a vlastník honebních pozemků firma GroCredit. Svůj záměr zdůvodňovali v obsáhlém návrhu veřejné vyhlášky mimo jiné i tím, že chovaná zvěř potřebuje klid a osoby pohybující se v oboře mohou být v době chovu a lovu zvěře i ohrožovány. S rozhodnutím jsou spokojeni.

„Je ve prospěch chované zvěře v oboře Jelenice. Potvrdilo se, že naše požadavky byly legitimní a respektující zákon tak, jak jsme deklarovali celou dobu. Věříme, že opatření obecné povahy bude slušnými občany respektováno. Do obory umožníme vstup žákům základních a středních škol v rámci výuky přírodních věd, dobrovolným ochráncům přírody, fotografům zvěře a přírody, jak tomu bylo doposud a po dohodě bude umožněn vstup slušným lidem,“ říká správní náměstek Opavské lesní a.s. Tomáš Bittner.

Nezavrhují přitom případný dialog s odpůrci vyhlášky. „Na věcnou diskuzi jsme připraveni vždy, pokud nás o ni někdo požádá. Při schvalování tohoto projektu jsme na ni byli rovněž přichystáni. A dosud se divíme, že nikdo, například starosta Smolka, této možnosti nevyužil, přestože jsme zaznamenávali jeho opakované vyjadřování v tisku,“ míní.

Přijít měli oni, říká starosta

Jenže starosta Vítkova Pavel Smolka, který se zavřením obory zásadně nesouhlasí, má jiný názor. „Oni rozjeli nějaký správní proces, řízení, v rámci něj se my jako účastníci můžeme vyjadřovat. Ale představuji si, a možná je má představa mylná, že pokud chtěli něco předjednat, měli přijít. Pokud si dobře vzpomínám, tak pan Bittner mě s tím, že mají v úmyslu oboru zavřít, nikdy neoslovil,“ oponuje čelní představitel Vítkova.

Tak či tak, chystá se správní žaloba. „Probírali jsme to na radě a i s ostatními kolegy starosty. Již jsme oslovili právní kanceláře, které se této problematice věnují. Žalobu podáme společně se starosty z Větřkovic a z Březové, uvidíme, zda se přidá ještě někdo další. Když se na to podíváme historicky, tak nejdříve existovala pěší, polní a lesní cesta. Pak vznikla cyklostezka a až poté obora. S tím, že bude průjezdná a průchozí pro pěší a kola. V té době všechny orgány uvedly, že zvěři a fungování obory to nevadí, všichni s tím souhlasili. Když tedy vznikla obora už v té době, proč se nyní musí zavírat? Zvěř je pořád stejná. Navíc existuje stále platné stavební a kolaudační rozhodnutí, které hovoří o tom, že brány mají být otevřeny. Když se zavřou, dojde k porušení stavebního zákona, protože obora byla zkolaudována s tím, že brány zůstanou otevřeny,“ konstatuje Pavel Smolka.

Zajímalo nás také, zda v oboře skutečně v minulosti došlo k případům uváděným už v návrhu vyhlášky. Cyklista měl spadnout z kola když jej polekala zvěř, uskutečnit se měly i střety chodců či cyklistů přímo se zvěří. „Pád cyklisty z kola nebo střet chodce se zvěří nejsou pro toto řízení podstatné, jak vyplývá ze zdůvodnění opatření obecné povahy, proto se k nim nebudeme vyjadřovat,“ dodává Tomáš Bittner.

A rozhodnutí se nelíbí ani turistům. Ti totiž budou muset využívat pouze levý břeh, jehož trasa je však například pro rodiny s dětmi či seniory v některých místech velmi náročná. „Snaha pana Grossera (pozn. red. Jindřich Grosser je předsedou představenstva Opavské lesní a.s.) zabrat pro svůj byznys tak krásný kus přírody mě nepřekvapuje. Žasnu nad rolí krajského úřadu, který opsal Grosserovu argumentaci, nepřipustil diskuzi a rozhodl. Uzavřením obory tak nepřicházíme jen o procházku kolem řeky, ale o další kus víry v rovnost před zákonem. Doufám, že správní žaloba uspěje a původní stav bude obnoven,“ míní například Karel Melecký.

Situaci kolem obory Jelenice pro vás budeme i nadále sledovat.