Právo na volný pohyb osob po lese stojí výš než soukromé zájmy. I tak se dá interpretovat rozsudek NSS, který rozhodoval o kasační stížnosti firem Opavská lesní (uživatel honitby) a GroCredit (vlastník honebních pozemků).

O celoroční kompletní uzavření Jelenice, údajně kvůli rušení žijící zvěře, požádaly subjekty už na jaře 2020 Městský úřad ve Vítkově.

Ten jim vyhověl, vydal opatření obecné povahy a obora se zavřela. Města Vítkov, Hradec nad Moravicí a městys Březová pak podaly žalobu k ostravskému krajskému soudu, který v listopadu 2020 opatření zrušil.

Obora Jelenice u řeky Moravice. Červenec 2021, Žimrovice.
Nekonečný příběh pokračuje. Úřad nařídil odstranit plot v oboře Jelenice

Opavská lesní se proti verdiktu odvolala a koncem roku 2020 podala k NSS kasační stížnost. Zároveň byl firmou podán i návrh na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti, laicky řečeno tedy společnost požadovala, aby do doby, než NSS rozhodne, mohla být obora dál uzavřena.

Tento návrh ale NSS v únoru 2021 zamítl. A 7. ledna 2022 konečně rozhodl i ve věci kasační stížnosti, kterou zamítl rovněž.

„Jakékoli omezování vstupu veřejnosti do honitby musí být z povahy věci realizováno tak, že nevyloučí právo každého volně procházet krajinou a užívat les,“ sdělil předseda senátu Viktor Kučera, který se opíral o lesní zákon a zákon o ochraně přírody a krajiny.

Jeleni a daňci:

„Zájmy myslivosti a přístup veřejnosti do krajiny nejsou vzájemně exkluzivní; s ohledem na obecné užívání pozemků v krajině (v lese) jako veřejného statku z povahy věci ani vzájemně vylučující být nemohou,“ dodal.

Zákon o myslivosti tedy podle NSS plošné uzavření obory neumožňuje. Rozsudek je konečný a nelze se proti němu odvolat. Možné je podle mluvčí NSS Sylvy Dostálové podat stížnost k Ústavnímu soudu.

Starosta: soud nám dal za pravdu

Starosta Vítkova Pavel Smolka je s verdiktem NSS spokojen.

„I když to chvíli trvalo, prokázalo se to, co jsme tvrdili. Že uzavření obory, jak bylo provedeno opatřením obecné povahy, není možné. V rozsudku jsou zcela jasně definována práva občanů versus soukromý majetek. Není tak jednoduché říci, že kdo je vlastník, může omezovat veřejnost. A jasně řečeno je i to, že neexistuje, aby obora byla uzavřena 24 hodin denně celý rok na dobu neurčitou. Už rozhodnutí krajského soudu bylo pravomocné, majitelé to nerespektovali. Dnes (pozn. red. středa 12. ledna) budu posílat dopis na Opavskou lesní s dotazem, kdy bude obora na základě rozhodnutí NSS otevřena, byť, znovu konstatuji, tak mělo být učiněno už po rozhodnutí krajského soudu,“ řekl Deníku Pavel Smolka. Pokud by se obora ani teď neotevřela, bude prý boj za její zpřístupnění pokračovat dál.

Na jeleny do obory se děti s rodiči stále nesmí přijít podívat.
Do obory Jelenice se pořád nesmí. Čeká se na verdikt Nejvyššího správního soudu

I naše redakce se na Opavskou lesní obrátila.

„Nejvyšší správní soud rozhodl nikoli o zprůchodnění obory Jelenice, ale o námi podané kasační stížnosti, která směřovala proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě, kterým bylo zrušeno opatření obecné povahy vydané Městským úřadem ve Vítkově. S tímto rozhodnutím se momentálně seznamuje. Očekáváme minimálně pokračování správního řízení před Městským úřadem ve Vítkově o návrhu Honebního společenstva Březová Obora,“ sdělil nám správní náměstek Opavské lesní Tomáš Bittner.

Správní řízení

Aby byla skládanka kompletní, je nutné zmínit ještě skutečnost probíhajícího správního řízení. Městys Březová a rada města Vítkova totiž v polovině roku 2021 poslaly na dva odbory vítkovského úřadu podněty, aby plot z obory zmizel.

Případem se nejdříve zabýval silniční správní úřad, který však vyhodnotil, že děním v oboře by se měl primárně zabývat pouze úřad stavební. A tak se i stalo. Odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí zahájil s Opavskou lesní řízení o nařízení odstranění plotu. Jenže Opavská lesní se opět odvolala, tentokrát ke Krajskému úřadu MSK. Ten se podle Bittnera přiklonil na stranu Opavské lesní.

Ilustrační foto.
Nepomohla petice, bude soud! Turisté se oboře Jelenice musí vyhnout celý rok

„Dne 4. 1. 2022 bylo našemu právnímu zástupci doručeno rozhodnutí KÚ MSK ze dne 3. 1. 2022, kterým tento orgán jako orgán odvolací zrušil rozhodnutí stavebního úřadu při Městském úřadu ve Vítkově, přičemž odvolací orgán vyhodnotil postup stavebního úřadu ve Vítkově i samotné rozhodnutí jako zcela zmatečné a zavádějící. Pokud tedy v minulosti stavební úřad rozhodl o odstranění provedené úpravy oplocení obory Jelenice, tak toto rozhodnutí bylo jako nezákonné zrušeno. Společnost Opavská lesní se tudíž žádného protiprávního jednání nedopustila ani nedopouští a žádáme širokou veřejnost, aby tento prostý fakt respektovala,“ prohlásil Tomáš Bittner.

Stanovisko k odvolacímu řízení na krajském úřadě Deník zjišťuje, kauze uzavřené obory Jelenice se budeme dále věnovat.