Poté, co radnice požádala o pomoc s pátráním, obdržela od občanů tři tipy vedoucí k identifikaci portrétovaného muže. Dva tipy se jeví jako málo pravděpodobné, tím třetím se radnice začala zabývat. Možná se jedná o syna významného rodáka ze Slezska, činného v různých spolcích. Radnice však zatím nechce jméno zveřejnit.

„Na obraze by mohl být syn tohoto muže. Víme, že se přestěhoval do Prahy, kde žil a získal vlivné místo. Ke Slezsku měl vřelý vztah. Pravděpodobně organizoval velkou poválečnou výstavu Držkovice," uvedl tajemník radnice Tomáš Elis, který se odhalením tajemství obrazu zabývá.

Tajemník se domnívá, že namalování portrétu mecenáše mohlo být odměnou ze strany Držkovice, který patřil k nejvýznamnějším uměleckým osobnostem první poloviny 20. století na Ostravsku. Úplné světlo by mohla do pátrání vnést dcera vyobrazeného muže, která má již vysoký věk a žije v Praze.

„Oslovíme ji co nejdříve," slíbil tajemník s tím, že až bude tajemství odhaleno, bude obraz umístěn na důstojné místo v prostorách radnice.

Portrét nalezl před časem ve sbírkovém fondu města, čítajícím několik desítek uměleckých děl, jeden z bývalých zaměstnanců radnice.