Rozvíjení manuální zručnosti u předškolních dětí. To je hlavní myšlenka projektu Ponky do mateřských škol. 

ilustrační foto.
Sehnat zubaře v Opavě? Tak to je obří problém

Pracovní stoly, které jsou pořizovány do mateřských škol v regionu, financují místní společnosti, které za tímto účelem oslovuje Okresní hospodářská komora (OHK) Opava. Aktivita je součástí projektu Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na území Opavska a Vítkovska. Celkem je v plánu rozmístit minimálně dvaatřicet ponků.

Zatím z toho posledního, v pořadí šestadvacátého, se mohou radovat děti z Mateřské školy Sluníčko Opava.

„Motorika je pro děti velice důležitá, je to základ pro budoucí psaní. Pokud prsty, zápěstí a celou paži dobře uvolní, právě díky těmto různým manuálním pracím, dítě je pak lépe na psaní nastartováno a ve škole má méně problémů,“ přibližuje ředitelka mateřské školy Iva Otipková.

Ponk bude součástí třídy pro předškolní děti. „Ale pracovat na něm samozřejmě budou moci i děti z ostatních tříd, podle toho, jak se paní učitelky domluví. Uvažujeme o zakoupení druhého ponku, kterým by byla vybavena i další třída,“ dodává. 

Ilustrační foto.
Pyroman v Háji ve Slezsku zapálil školní záchody, pak šel podpálit sklep v domě

Jak již bylo zmíněno, pracovní stoly kupují sponzorské firmy z regionu, které vytipovává OHK. Náklady na pořízení jednoho ponku přijdou asi na deset tisíc korun, což je cena za pracovní stůl i speciální nářadí vhodné pro děti.

Práce učňů

Pracovní stoly vyrábějí učni ze Středního odborného učiliště stavebního, Opava. Ředitel školy Miroslav Weisz si aktivitu rozhodně pochvaluje.

„Pamatuji doby, kdy jsme na základních školách houfně rušili dílny a nahrazovali je počítačovými učebnami. Dovedli jsme to do takových extrémů, že děti si řemeslné obory nevybírají, protože ani nevědí, o co přesně jde. Máme takový program, kdy objíždíme základní školy, většinou osmé třídy, a představujeme žákům naše stavební obory. O tom, co dělá elektrikář, ještě ponětí mají. Ale vůbec třeba nevědí, že existuje klempíř nebo pokrývač. Představy o zedníkovi mají velice zkreslené. A potom si tyto obory třeba ani nevyberou, když je neznají. Jestliže začneme s polytechnickou výchovou už v mateřských školách, zvýšíme povědomí, zvýšíme zručnost. Je to krok dobrým směrem, ale hlavně je to konkrétní krok,“ konstatuje Miroslav Weisz.

Závěrem ještě dodejme, že své pracovní stoly již má většina opavských školek a také některé z regionu, například v Budišově nad Budišovkou, Hradci nad Moravicí nebo v Oticích. 

Dva z nyní „přebytečných“ sólistů - zleva Dalibor Hrda a Juraj Nociar v Tosce. Foto: archiv divadla
Opavské divadlo vybíjí svou sólistickou stáj