Jak řekl architekt Lubomír Dehner, jeden z duchovních otců muzea, exponáty sem zdarma věnovalo více než sto dárců, někteří přinesli třeba jen maličkost, jiní ucelenou sbírku, ale celá řada z nich věnovala předměty anonymně. Někdy se jednalo o malé ruční nástroje, jindy třeba o velké zemědělské stroje či bryčku za koně.

Všichni tak pomohli vytvořit atraktivní expozice tradičních vesnických řemesel a života na venkově vůbec. Pro mnohé z návštěvníků se prohlídka stala nostalgickou vzpomínkou na doby jejich mládí a často bylo slyšet výkřiky o tom, že pamatují, když zrovna takovou věc používal například jejich děda.

Kromě muzea samotného si návštěvníci mohli vyslechnou přednášku o historii Holasovic, zhlédnout ukázky zdejších hasičů nebo si prohlédnout nálezy, které v posledních měsících objevili v okolí obce archeologové.