Prvotní myšlenka a plány na tvorbu hlavolamů vznikly v hlavě pedagožky Slezské univerzity v Opavě Jany Kopfové, která se následně spojila s vedením Mendelova gymnázia.

Ředitel Petr Pavlíček projekt vyhodnotil jako dobrý a v září loňského roku se k jeho realizaci přihlásily čtyři studentky gymnázia: Michaela Budinová, Petra Plušková, Veronika Riemlová a Jana Režnarová, které v současné době studují první a druhý ročník. Po prostudování plánů jednotlivých hlavolamů se pustily do tvorby. „S nejtěžšími pracemi nám pomáhal pan školník Vítězslav Fajkus,“ uvedly dívky.

„V současné době jsme dotvořily první sérii, na kterou finančně přispělo i město Opava,“ doplnily s tím, že se chystají v tvorbě dále pokračovat. Aby jejich činnost mohla být otestována, hlavolamy byly umístěny do Centra podpory inkluzivního vzdělání v Opavě, kam v průběhu tohoto týdne docházely třídy ze základních škol na Opavsku a snažily se uspět na akci Lámem hlavy s hlavolamy.

Připraveny zde byly ty nejznámější jako domino, mikádo, dále dřevěné tangramy či kostky. V centru se zároveň nacházejí plánky, pomocí nichž si může každý hlavolam vytvořit. Samy tvůrkyně tvrdí, že všechny úkoly rozřešit umějí.

A co studentkám všeobecného gymnázia práce přinesla? „Překvapilo mě, že když se hlavolamy daly dětem, tak je to opravdu bavilo. Byly to děcka ve věku šestnáct až sedmnáct let. Zábava taky byla to vymýšlet a zároveň jsem se mohla zamyslet nad trávením volného času.

Většina dětí tráví čas u počítače a najednouse objevila možnost, jak to můžeme změnit,“ uvedla Veronika a s jejími názory souhlasila i Petra s tím, že se jí líbí možnost, že si to každý může vyrobit. Jana k tomu dodala:

„Zaujalo mě, že to rozvíjí myšlení. Když si s tím děti doma nebo i ve škole hrají, tak se pak mohou lépe soustředit.“