Podle ředitelky Střediska volného času se historicky lidé snažili různě bránit čarodějnicím v jejich počinech. Například práskali bičem nebo tloukli železem či dřevem proto, že hluk je měl zaplašit. Také kreslili magické kruhy kolem domů a nad vrata a dveře věšeli posvěcené větve.

Nejznámější jsou ale právě ohně, které dnes známe jako pálení čarodějnic. „Nejsou zvykem starým a rozhodně nemají nic společného s pohanskými ochrannými ohni. O této noci se lidé opravdu báli, že jim hrozí temné síly zla, a ten večer by je ani nenapadlo vyjít ven," řekla Jaroslava Poláková.