Spojovníkem dvou z nich jsou děti. Děti a válka, tak se jmenuje kolekce dokumentů a hmotných předmětů, které přibližují osudy dětí ve válečných časech.

„Je to smutná kapitola války, o které se moc nemluví, ale je nanejvýš důležitá. Také děti trpěly válkou, ať už přímo válečnými operacemi, odvlečením do koncentračních táborů či pokusy o jejich převýchovu,“ řekl mimo jiné při zahájení výstavy ředitel Antonín Šimčík.

Na tuto výstavu pak přímo navazuje expozice Návrat lidických dětí. Jak už název napovídá, zaměřuje se na osudy sedmnácti dětí z Lidic, které ze sto pěti válku jako jediné přežily.

Vedoucí památníku v Hrabyni Jana Horáková pak přítomným v krátkosti představila další výstavy. Jedna připomíná osudy obce Javoříčko, kterou ustupující Němci vypálili čtyři dny před koncem války, další přibližuje osudy paravýsadku Wolfram, který byl sesazen nad Slezskem a poslední je věnována generálu Karlu Lukášovi, který zemřel v komunistickém vězení po brutálním mučení.

Všechny výstavy, včetně stálé expozice v hlavní budově památníku, jsou od středy přístupné.