Tato technika mimo jiné pomáhala při ničivých povodních, mimořádných událostech nebo závažných haváriích.