Již počtvrté se sešlo vedení města a zástupci veřejných organizací města Hlučína s občany na diskusním jednání. A právě názory občanů daly vzniknout jakési top desítce nejpalčivějších problémů města.

„Akce je organizována v rámci naplňování projektu Hlučín - Zdravé město s cílem zapojit občany do rozhodování o dění ve městě,“ vysvětlil smysl akce tiskový mluvčí hlučínské radnice Miroslav Pech. Než ale dostaly prostor názory lidí, seznámil přítomné starosta Pavol Kubuš (ČSSD) s tím, jak se radnice vypořádala s problémy, které z fóra vzešly v loňském roce.

Mimo jiné zdůraznil, že některé problémy jsou velmi těžce řešitelné a není v silách radnice je v dohledné době vyřešit. „Jde například o vybudování silničního obchvatu města, který je natolik finančně náročný, že zůstává opravdu pouze v dlouhodobém výhledu,“ tlumočil starostova slova mluvčí.

Palčivý problém: vzduch

Vzájemná diskuse byla rozdělena do pěti okruhů - rozvoj města, podnikání a bydlení, životní prostředí a zdravý životní styl, sociálně–zdravotní oblast vzdělávání, školství a cestovní ruch, volný čas, sport a zábava a konečně doprava a infrastruktura. Ke každému z nich měli občané k dispozici vedoucí odborů a další odborníky, kteří většinu otázek zodpověděli přímo na místě.

Logicky největší diskuse se otevřela k tématu kvality ovzduší, které se stalo nejpalčivějším problémem města. „Kontrola a postihování občanů, kteří spalují v domácnostech různé odpady, a znečišťují tak ovzduší, je velmi složitá. Současná legislativa totiž neumožňuje provádět kontrolu v rodinných domcích, které nejsou využívány pro podnikání, a proto je prakticky nemožné tyto občany odhalit nebo je pokutovat,“ vysvětlil mluvčí Miroslav Pech.

TOP 10

Nejdůležitějším momentem ale bylo hlasování na tabuli. Právě zde se objevila ona desítka problémů, které by měla radnice začít řešit. Nejvíce hlasů získal uvedený špinavý vzduch a psí exkrementy na chodnících. Za nimi se pak objevilo vybudování bezpečných přechodů hlavně v ulici Celní a u Dětského ranče.

Zajímavostí je, že loni a předloni nejvíce požadované vybudování silničního obchvatu města letos skončilo až na třináctém místě.

S loňským ročníkem má ale ten letošní přece jen něco společného. Přišlo málo lidí. A tak se radnice opět rozhodla připravit pro ostatní občany hlasování. „Tak budou mít znovu všichni možnost se k navrženým problémům vyjádřit. Problémy, které budou anketou potvrzeny, budou předloženy na zářijovém zasedání zastupitelstvu ke schválení a následně k zařazení buď do akčního plánu města nebo k operativnímu řešení,“ řekl ještě tiskový mluvčí s tím, že se anketa bude konat v dubnu a květnu.

Co nejvíce trápí Hlučín?
• Znečištění ovzduší, spalování nevhodných paliv a odpadů
• Psí exkrementy na veřejných prostranstvích, chybějící odpovídající podmínky pro provoz psího útulku
• Vybudovaní bezpečných přechodů
• Oživení náměstí pro jeho větší kulturní využití
• Vybudování propojky komunikace ČSA a ul. Markvartovická
• Hlučnost o nedělích, nedodržování obecně závazné vyhlášky
• Zřízení minikina v Kulturním domě Hlučín
• Rozšíření počtu veřejných budov s bezbariérovým přístupem
• Vybudování cyklostezky OKD– Štípky
• Vybudování naučné stezky pod Vinnou horou
• Nedostatek stavebních pozemků pro výstavbu RD
• Absence sociálního bydlení
• Vybudování obchvatu města

Glosa Martina Kůse: Mají, nebo nemají lidé zájem?

Město Hlučín zná své problémy. Tedy přesněji ty problémy, které trápí občany města.

Je to určitě dobrý tah radnice. Už před čtyřmi roky poprvé tehdejší vedení města nabídlo lidem, aby se v diskusi otevřeně vyjádřili k tomu, co jim ve městě, kde žijí, vadí. Co jim chybí nebo co by rádi měli. A nové vedení, které je na radnici od loňského října, v tom pokračuje. A tak tento týden vznikla aktuální top desítka toho, na co by se radnice a zastupitelé měli v dalším funkčním období zaměřit.

Jenže ono to není tak jednoduché. Ať se na mne nikdo nezlobí, ale problém je v lidech, v běžných občanech. Ti sice v anketách vždy tvrdí, že by se chtěli více podílet na dění ve městě, ale když tu možnost dostanou, tak jsou potichu. Přesněji řečeno, nepřijdou.

Podobně jako loni i tento týden totiž přišlo na fórum s radnicí jen pár Hlučíňanů. Není to škoda? Výsledky, ať už jsou jakékoli, mají sice svoji váhu, ale upřímně, ne zas tak velikou. Proto radnice zopakuje anketu, kde se snad k problémům města vyjádří více občanů.

Když už se jim snaží město naslouchat, byla by přece škoda mlčet.