Lidé v Sudicích vysadili novou stromovou alej. A to konkrétně na bývalé polní cestě za kostelem na severu obce uprostřed polí.

Jak redakci řekl starosta Sudic Petr Halfar, v minulosti byly tyto lány sceleny a polní cesty se nepoužívaly. „Na zaměření polních cest obec vložila osmdesát tisíc korun.

Další peníze, přibližně šedesát tisíc, musí obec vynaložit na vynětí půdy z půdního fondu, i když v tom cítíme nespravedlivost. Musíme totiž zaplatit za něco, co bylo kdysi vedeno jako cesta. Poté se to scelilo do velkých lánů a dnes, když z toho chceme opět cestu, musíme za to zaplatit,“ tvrdí starosta.

Nakonec se však podle něj věc podařila a obec získala stoprocentní dotaci ve výši 242 391 korun.

„V uvedené lokalitě bylo vysazeno pětačtyřicet sazenic stromů. Lípa srdčitá, dub letní, jeřáb ptačí, hrušeň obecná, jabloň lesní a habr obecný. Dále bylo kolem stromů vysazeno 160 keřů, a to líska obecná, ptačí zob obecný, svída krvavá a růže šípková,“ vyjmenovává s tím, že všechny keře a stromy jsou obehnány oplocením kvůli ochraně před zvěří, než se vše pořádně zakoření.

„Na katastru obce tak vznikla nová polní cesta s alejí stromů a keřů nejen pro dnešek, ale i pro budoucí generace. Zároveň bude v polích přírodní větrolam a kryt pro zvěř,“ uzavřel starosta.