Prázdný prostor za Slezankou. Co na něm vznikne, stále nikdo přesně neví. Podle primátora Martina Vítečka (ANO) vedení města s developerem intenzivně jedná o nejlepším možném řešení.

Jedno jim nabízí mladý opavský architekt Michal Poláš. Na počátku roku 2014 začal mapovat veřejný prostor města Opavy a jeho změny po otevření obchodního centra Breda & Weinstein. Namísto jednoznačné odpovědi vznáší klíčovou otázku. „Má vůbec smysl něco stavět, dokud nevíme, co chceme?" táže se Poláš.

Veřejným diskurzem se přetřásá možnost výstavby dalšího obchodního centra. Podle odhadů absolventky oboru geografie Veroniky Kozlové, která se zabývá tematikou opavské maloobchodní sítě, zabírá obchodní plocha v centru přes pětatřicet tisíc metrů čtverečních. Z toho pětadvacet tisíc tvoří obchodní centrum Breda&Weinstein.

V dotazníkovém šetření Kozlové projevili obchodníci v souvislosti s otevřením Bredy & Weinstein znepokojení nad poklesem počtu zákazníků. Otázkou zůstává, jak by s kartami zamíchala stavba dalšího obchodního centra ve středu města.

Podle Zdeňka Szczyrby z oddělení sociální geografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci každé další nákupní centrum ve městě jen zostří problémy malých nezávislých prodejců. Míra redukce prodejní sítě se přitom odvíjí od velikosti obchodního centra a jeho sortimentní struktury.

„Často dochází k uzavírání prodejen a citelnému omezení života ve veřejném prostoru. Takový krizový scénář hrozí pochopitelně i Opavě, pokud dojde na stavbu dalšího nákupního centra," uvedl Szczyrba.

Kozlová vidí zmíněný scénář v konkrétní rovině. Obchody v okolních ulicích, například na Masarykově třídě, by podle Kozlové měly menší využití. Potenciální kupní síla by se přesunula.

„Lidé raději zajdou do obchodního centra, kde mají vše po ruce, než aby obcházeli jednotlivé prodejny. Přesun zdejších prodejců do prostor obchodního centra je pro výši nájmu nereálný. Nacházejí se v nich proto především zahraniční obchodníci," nastínila Kozlová.

Vliv obchodních center na centra městská vzbudil také zájem Michala Poláše, který nedávno dostudoval brněnskou Fakultu architektury. V projektu Opava: Secondhandizace prostoru poukazuje na fenomén prázdných výloh, kdy obchody nejprve nahradí secondhand a nakonec zbude jen prostor k pronájmu.

Na úterní přednášce v Matičním domě srovnal opavskou situaci s výstavbou obchodních center v Olomouci, Ústí nad Labem, Brně a Plzni.

V Olomouci obchodní centrum Šantovka místní maloobchod znatelně poznamenalo. Podle Szczyrby je dlouhodobě zavřeno na dvě desítky prodejen, v lepším případě se nájemci střídají i několikrát do roka. Obyvatelé Ústí nad Labem jsou podle průzkumu veřejného mínění s obchodním domem Forum spokojení a brněnská Vaňkovka je dodnes zdrojem rozpaků.

V Opavě bychom se podle Poláše mohli inspirovat Plzní. „Tam, kde mělo stát Corso Americká, dnes najdete prázdný prostor. Plzeňští se rozhodli raději nekonat do té doby, dokud si neujasní, co vlastně chtějí," zdůvodnil Poláš.

Polášovy přednášky se zúčastnil také městský zastupitel Dalibor Halátek (Změna pro Opavu), který tlumočil ochotu společnosti Crestyl diskutovat o podobě projektu. Pokud je diskuse o tom, co za Slezankou vznikne, skutečně na stole, nabízí se i prostor pro plzeňskou strategii.

„Raději než dělat něco nekoncepčního, měli bychom počkat, až budeme vědět, co chceme," navrhl Poláš.

Barbora Halbová

Martin Víteček: Od smluv s Crestylem odstoupit nemůžeme

Před nedávnem navštívil Opavu generální ředitel Crestylu Omar Koleilat, aby před širším vedením města prezentoval aktuální stav projektu, který ovlivní budoucí podobu prostoru za Slezankou. Primátor Martin Víteček ale nechce stavbu akceptovat tak, jak je zatím navržena. Ve vyjednávání má ale těžkou pozici. Město je s developerem vázáno smlouvami, podle kterých by mimo jiné vedení Opavy mělo projekt automaticky podporovat.

Ve zprávě o jednání se zástupci Crestylu se uvádí, že se minulá vedení zavázala projekt podporovat, přesto jste deklaroval, že podoba projektu z roku 2011 není pro současné vedení přijatelná…

Respektuji aktuální smluvní závazek se společností Crestyl. Tento smluvní vztah mi neumožňuje stavbě jakkoliv bránit, naopak musíme jej jako vedení města aktivně podporovat. Přesto bych rád projevil vůli, aby developer zvážil všechny důsledky stávajícího postoje veřejnosti.

Pevně věřím, že se mi jej podaří přesvědčit, aby zvážil některé aspekty stavby a realizoval ji s vědomím a souhlasem veřejnosti.

Není to bráno ze strany Crestylu jako porušení smlouvy? Jinými slovy, dodržuje developer své závazky ukotvené ve smlouvě?

Všechny závazky stanovené ve smlouvě developer dodržuje. Spor však panuje u příspěvku na bourání budovy bývalého ministerstva zemědělství, jehož první splátku ve výši čtyři a půl milionu neuhradil s poukazem na nesoulad v rozsahu demoličních prací. V této věci hledáme právní konsenzus.

Na nedávné diskuzi zaznělo, že současná rozloha prostoru (bez měnírny a bývalého div. klubu) je z pohledu investora nedostačující. Lze tomu rozumět tak, že Crestyl bude projekt realizovat pouze tehdy, když získá do dlouhodobého nájmu Slezanku?

Nikoliv. Stávající stav, tedy ten postavený na dodatku číslo 6 z roku 2011, je pro developera dostačující. Developer má však zájem o dlouhodobý pronájem Slezanky, a to na dobu 25 let.

Pokud město tento pronájem schválí, je developer ochoten jednat o zmenšení plochy projektu o rozlohu Slezanky a zároveň je ochoten jednat o rozsahu rekonstrukce.

Chcete vyslyšet názor veřejnosti, máte představu, jak se bude zjišťovat, co za Slezankou lidé chtějí?

Podrobně s plány Crestylu jsem se seznámil až před pár týdny a pak v rozsáhlé podobě až při prezentaci Crestylu minulý týden. Do té doby neprobíhala žádná jiná jednání kromě vyjednávání o příspěvku na bourání a vzájemného navazování kontaktů.

Zúčastnil jsem se dvou přednášek hnutí Za Opavu. Velmi oceňuji jejich aktivity vedoucí k veřejné diskuzi ohledně zástavby za Slezankou. A zúčastnil jsem se také aktivně této diskuze. Pevně věřím, že můj přístup přijít konečně s tématem Slezanky mezi lidi a diskutovat s nimi, povede k tomu, že všichni společně dojdeme k takovému řešení, které je pro město nejlepší.

Přiznám se, já sám takové řešení ještě neznám. Proto jsem pověřil urbanistickou komisi, proto se ptám zástupců aktivistů, kteří proti centru brojí, a proto se účastním této veřejné diskuze, a proto intenzivně jednám se zástupci všech dotčených odborů magistrátu.

V případě, že by nedošlo k dohodě, existuje možnost, jak se ze smluv vyvázat?

Můžeme smlouvu pouze porušit. K odstoupení od smlouvy by musela být jedině oboustranná vůle. A nemůžu vyloučit, že i o této verzi budu s developerem jednat. Primární je zde prospěch města a musíme si uvědomit, že jednáme o stavbě, která ovlivní vzhled centra na mnoho desítek let dopředu, ne-li napořád.

Pavel Kubný