Na aktuální potřebu propojit učňovské školství s průmyslem upozornil ředitel opavské společnosti Slezské stavby a fiinalista soutěže Manažer roku 2005 Jan Urbiš. „Současná míra nezaměstnanosti je vysoká a do budoucna se budeme potýkat s problémem nedostatku vyučených kvalifikovaných odborníků.

To je důvod, pro který by se přístup k učňovskému školství měl zásadně změnit,“ apeloval Urbiš.

Ředitel otického Zemědělského podniku a držitel ocenění Manažer odvětví 2006 Oldřich Planka vyslovil obavy z nedostatečného přínosu školství pro kvalitu absolventů. „Vysoké školství neodpovídá požadavkům ekonomiky a to se týká i zemědělství, kde nemáme dostatek kvalitních absolventů,“ upozornil Planka.

Jeho Zemědělský podnik přitom úzce spolupracuje s opavskou střední i vyšší odbornou zemědělskou školou. Hejtman Jaroslav Palas plénu objasnil situaci, kdy výpadek v rozpočtových příjmech kraje k dnešnímu dni představuje přes půl miliardy korun.

„Prvořadou záležitostí jsou pro nás i projekty do vysokých škol,“ujistil hejtman. Přítomní se shodli, že školství bude v rámci reformy nutné přiblížit požadavkům hospodářství a jednotlivých odvětví.

Nezbytné bude i zapojení žáků, učňů a vysokoškolských studentů do praxe.Ktomu by kraj měl vytvářet podmínky.