„Jako dlouholetá pedagožka sama nejlépe vím, jak je práce s dětmi náročná. Slovy za ni nelze nikdy dostatečně poděkovat, protože vzdělávat děti a současně se také podílet na jejich výchově není jen profese, ale hlavně životní styl každého učitele.

Způsob výchovy v sobě musí nést respekt dospělých vůči dětem a škola musí být místem zajišťujícím moderní způsoby vzdělávání, vysokou odbornost pedagogických pracovníků a vstřícný přístup," uvedla první náměstkyně primátora Simona Bierhausová.

Kromě mnoha jiných ocenění převzaly také Radoslava Laníková z Pedagogicko-psychologické poradny a dvě ředitelky - Dáša Onderková a Eva Matušková. Poprvé bylo uděleno ocenění za celoživotní přínos ve školství, které získala Ludmila Bakončíková.

„Za dlouhodobou tvůrčí pedagogickou činnost byl letos oceněn také Jan Škrabal," doplňuje mluvčí opavské radnice Lada Dobrovolná.