„Opakovaně je uváděno, že výskyt této infekce je skutečně vyšší v zimních a jarních měsících, záleží ovšem i na epidemiologické situaci. Ročně je evidováno zhruba sto případů s touto závažnou infekcí,“ komentuje primář infekčního oddělení Slezské nemocnice Petr Kümpel.

Podle jeho slov jsou dlouhodobě nejohroženější kategorií děti do jednoho roku a dále adolescenti. „Zdrojem onemocnění je pouze člověk, samozřejmě z epidemiologického hlediska je nejvýznamnějším zdravý přenašeč. Proč někdo onemocní a někdo je jen nosič, není zatím spolehlivě vysvětleno,“ uvedl primář s tím, že na rozvoj nemoci má jistě vliv stav obranných mechanismů, vyčerpání organismu - například typicky po diskotékách, také kouření a některé další faktory. „Onemocnění se léčí podáním antibiotik, dobře účinný je například obyčejný penicilin,“ říká Petr Kümpel.

V tomto roce toto závažné onemocnění v Opavě ještě nezaznamenali. „Poslední závažný případ, který postihl mladého člověka, jsme měli na sklonku loňského roku,“ uvedl primář s tím, že podobně jako u řady případů, o kterých media informují, i zde byl průběh velmi rychlý. „Pacient musel být napojen na ventilátor a jen díky rychlosti podání antibiotik a další komplexní péči tento mladý muž přežil a dnes je již šťastným novopečeným otcem,“ uvedl primář.

Toto onemocnění je velmi záludné a to především v rychlém průběhu. “Infekce může i dosud zcela zdravého člověka usmrtit během několika hodin. A ani včasné podání antibiotik tomuto průběhu nemusí zabránit,“ vysvětluje primář. Podle jeho slov je v České republice v současné době nejvíce případů způsobených meningokokem skupiny B, proti kterému zatím neexistuje očkovací látka, po něm následují infekce meningokokem skupiny C.

„U nás se běžně užívá vakcína proti typu A a C. Jedná se o polysacharidovou vakcínu, která je určena dospělým a dětem od 2 let věku. Účinnost jedné dávky této vakcíny je zhruba tři roky,“ řekl Petr Kümpel. Dále pak dodal, že proti meningokokovi skupiny C je k dispozici i konjugovaná vakcína. Ta poskytuje dlouhodobější imunitu a je efektivní již u malých dětí od 2 měsíců věku. U těch je však nutno podat několik dávek.

Martina Rybková